ACTUALIDAD:

No more posts
chocolate.jpg

diciembre 11, 2023 ActualidadPortada

El Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca ha lanzado una campaña de productos solidarios.

Todos ellos tienen un ingrediente en común: el chocolate. Además, comprando estos productos colaboras con la Obra Social Sant Joan de Déu.

A partir del 11 de diciembre ya están a la venta. Os dejamos la lista de productos a continuación:

  • Roqueta de naranja, con chocolate negro y naranja
  • Roqueta de nuez, con chocolate con leche y nueces
  • Trufas, de chocolate negro
  • Surtido de bombones, de chocolate con almendras, café, chocolate con naranja, chocolate crujiente…
  • Santjoanets, nuestro bombón de chocolate más especial!!

Para comprar, enviar un correo electrónico a hospitalmallorca.palma@sjd.es


IMG_4054-1-1200x1371.jpg

septiembre 14, 2022 ActualidadPortada
  • Es el primer Hospital público o privado de  Baleares en conseguirla

 El Hospital Sant Joan de Déu Palma-inca, integrado y consolidado dentro de la Red Pública sanitaria de las Islas Baleares, se ha convertido en el primer Centro Hospitalario en obtener la Certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad), legislación que establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada en los servicios orientados a los pacientes. Esta ley se aplica al sector público, así como a los proveedores tecnológicos del sector privado que colaboran con la Administración.

El director gerente de SJD Palma-Inca, Joan Carulla, junto al director de sistemas de información, control de gestión y calidad, Vicenç López, han recibido de la mano de representantes de desarrollo de negocio de la empresa APPLUS, José Francisco Bonet y Gilda de Bernardi, el documento que acredita al Centro.

Esta certificación ENS se suma a la política de calidad llevada a cabo desde hace años en el Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca con otras certificaciones vigentes, como la ISO 27001:2013, de Gestión de Seguridad de la Información, la ISO 9001:2015, de Gestión de la Calidad en el ámbito de la neurorrehabilitación y rehabilitación, y la ISO 14001:2015, de Gestión Ambiental.

El Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca lleva apostando desde el 2013 por la certificación en la Seguridad de los Sistemas de Información, garantizando una serie de medidas para el resguardo y protección de la información, manteniendo la confidencialidad y la disponibilidad e integridad de los datos. Y todo ello bajo los estándares de la certificación ISO 27001:2013, la cual permite gestionar la Seguridad de la Información en las organizaciones y cubrir la seguridad técnica, física, del personal y de los procesos orientados a los pacientes.La unitat de lesió medul·lar  (ULM) de Sant Joan de Déu ha atès durant el 2017 a 159 persones que han sofert danys en la medul·la espinal com a conseqüència d’un traumatisme o una malaltia degenerativa. D’aquests pacients, 40 s’han beneficiat de la unitat en règim d’ingrés hospitalari i 119 han realitzat les revisions en la unitat ambulatòria  de lesió medul·lar.

Aquest servei, des de la seva posada en marxa a finals  del 2015, ha suposat una notable millora en la qualitat de vida dels pacients ja que s’han pogut evitar un elevat nombre de desplaçaments a la Península per al seguiment de la seva malaltia. D’aquesta manera poden rebre en el seu lloc de residència una assistència integral des d’un punt de vista multidisciplinària i centralitzat en un únic espai.  Cal recordar que els símptomes de la lesió medul·lar, que depenen de la seva gravetat i la seva localització en la medul·la espinal, poden incloure la pèrdua parcial o completa de la sensibilitat o del control motor en braços o cames i fins i tot en tot el cos. Les lesions medul·lars més greus afecten als sistemes de regulació de l’intestí, la bufeta, la respiració, el ritme cardíac i la tensió arterial. La majoria de les persones amb lesions medul·lars sofreixen dolor crònic. Per tant, és extremadament important que aquests pacients es realitzin revisions exhaustives i especialitzades tots els anys.

La ULM de Sant Joan de Déu és l’única unitat d’aquestes característiques en les Balears i consta d’un àrea d’hospitalització i un àrea de consultes externes. Treballen en ella metges especialistes en medicina física i rehabilitació, uròlegs, fisioterapeutes, internistes, personal d’infermeria amb alta qualificació en neurorrehabilitació, terapeutes ocupacionals, logopedes, psicòlegs i treballadors socials. A més, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma és l’únic centre hospitalari de Balears que compta amb un tècnic d’activitats físiques i esportives adaptades com a complement a la rehabilitació hospitalària.

L’Àrea d’Hospitalització està composta per habitacions individuals, banys adaptats, menjador i sala d’estar, zona de gimnàs monogràfic de neurorrehabilitació i piscina d’hidroteràpia. A més, disposa d’un àrea d’observació monitoritzada, sistemes mecànics i elèctrics per facilitar els canvis de postura i evitar les úlceres per pressió, i tractaments avançats de cicatrització de les ferides. L’Àrea Quirúrgica disposa d’un quiròfan amb equipament per a intervencions d’ortopèdia

i de traumatologia per al tractament de la mà tetraplègica o de la espasticitat (tensió o rigidesa en els músculs).

L’Àrea de Consultes Externes consta d’una consulta monogràfica de la lesió medul·lar per al seguiment de pacients crònics que incorpora una consulta d’espasticitat (infiltració de la toxina botulínica); una d’urologia, una d’infermeria i una altra de psicologia, i una unitat de neurofisiologia, una de biomecànica i una altra de treball social. Compte, també, amb una infermera gestora de casos que fa el seguiment de la persona amb lesió medul·lar des de l’inici i amb la qual poden contactar a qualsevol moment per sol·licitar cita o exposar els diferents problemes i resoldre dubtes.

L’Hospital Sant Joan de Déu  de Palma té subscrits convenis marc de col·laboració amb els els centres de referència de lesionats medul·lars d’Espanya, la Fundació de l’Hospital Nacional de PAraplègics  per a la Recerca i la Integració (Toledo, Castella – La Manxa) i l’Institut Guttmann (Barcelona). L’objecte d’aquests convenis és participar en programes de formació específics per a professionals en l’àmbit de la lesió medul·lar, col·laborar en la recerca preclínica  i establir aliances sobre l’abordatge de les lesions medul·lars.

Dia internacional de la lesió medul·lar

En el 2016, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va instaurar el dia 5 de setembre com a Dia Internacional de la Lesió Medul·lar, responent a una sol·licitud de la Societat Internacional de Lesió Medul·lar amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta afecció, en molts casos prevenible. S’ha de tenir en compte que un 90% dels casos d’aquesta afectació es deuen a causes traumàtiques (com a accidents de trànsit, caigudes o actes de violència), si bé és cert que la proporció de lesions medul·lars sense origen traumàtic (intervencions quirúrgiques, malalties degeneratives…) sembla anar en augment.
L’Hospital Sant Joan de Déu, com a centre de referència dins de la xarxa sanitària balear amb un model d’assistència integral en els processos que millorin la funcionalitat i promoguin l’autonomia de les persones i com a centre especialitzat en el tractament d’aquesta patologia i les seves complicacions associades, es vol sumar a aquest dia amb la finalitat de sensibilitzar a la població sobre aquesta patologia i la realitat de les persones que la pateixen.

Algunes dades

Segons l’OMS, entre 250.000 i 500.000 persones pateixen cada any lesions medul·lars a tot el món, xifrant una incidència mundial anual entre 40-80 casos per cada milió d’habitants, per tant i segons aquestes estimacions, a Balears, podrien produir-se entre 40 i 80 nous casos de lesió medul·lar cada any.

Les lesions medul·lars impliquen un cost econòmic molt important per a les persones que la pateixen i per a la societat en el seu conjunt.

 La unidad de lesión medular (ULM) de Sant Joan de Déu ha atendido durante el 2017 a 159 personas que han sufrido daños en la médula espinal como consecuencia de un traumatismo o una enfermedad degenerativa. De estos pacientes, 40 se han beneficiado de la unidad en régimen de ingreso hospitalario y 119 han realizado las revisiones en la unidad ambulatoria de lesión medular.
Este servicio, desde su puesta en marcha a finales del 2015, ha supuesto una notable mejoría en la calidad de vida de los pacientes ya que se han podido evitar un elevado número de desplazamientos a la Península para el seguimiento de su enfermedad. De esta manera pueden recibir en su lugar de residencia una asistencia integral desde un punto de vista multidisciplinar y centralizado en un único espacio. Cabe recordar que los síntomas de la lesión medular, que dependen de su gravedad y su localización en la médula espinal, pueden incluir la pérdida parcial o completa de la sensibilidad o del control motor en brazos o piernas e incluso en todo el cuerpo. Las lesiones medulares más graves afectan a los sistemas de regulación del intestino, la vejiga, la respiración, el ritmo cardíaco y la tensión arterial. La mayoría de las personas con lesiones medulares sufren dolor crónico. Por tanto, es extremadamente importante que estos pacientes se realicen revisiones exhaustivas y especializadas todos los años.

La ULM de Sant Joan de Déu es la única unidad de estas características en las Baleares y consta de un área de hospitalización y un área de consultas externas. Trabajan en ella médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, urólogos, fisioterapeutas, internistas, personal de enfermería con alta cualificación en neurorrehabilitación, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos y trabajadores sociales. Además, el Hospital Sant Joan de Déu de Palma es el único centro hospitalario de Baleares que cuenta con un técnico de actividades físicas y deportivas adaptadas como complemento a la rehabilitación hospitalaria.

El Área de Hospitalización está compuesta por habitaciones individuales, baños adaptados, comedor y sala de estar, zona de gimnasio monográfico de neurorrehabilitación y piscina de hidroterapia. Además, dispone de un área de observación monitorizada, sistemas mecánicos y eléctricos para facilitar los cambios de postura y evitar las úlceras por presión, y tratamientos avanzados de cicatrización de las heridas. El Área Quirúrgica dispone de un quirófano con equipamiento para intervenciones de ortopedia y de traumatología para el tratamiento de la mano tetrapléjica o de la espasticidad (tensión o rigidez en los músculos).

El Área de Consultas Externas consta de una consulta monográfica de la lesión medular para el seguimiento de pacientes crónicos que incorpora una consulta de espasticidad (infiltración de la toxina botulínica); una de urología, una de enfermería y otra de psicología, y una unidad de neurofisiología, una de biomecánica y otra de trabajo social. Cuenta, también, con una enfermera gestora de casos que hace el seguimiento de la persona con lesión medular desde el inicio y con la que pueden contactar en cualquier momento para solicitar cita o exponer los diferentes problemas y resolver dudas.

El Hospital Sant Joan de Déu de Palma tiene suscritos convenios marco de colaboración con los los centros de referencia de lesionados medulares de España, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración (Toledo, Castilla – La Mancha) y el Instituto Guttmann (Barcelona). El objeto de estos convenios es participar en programas de formación específicos para profesionales en el ámbito de la lesión medular, colaborar en la investigación preclínica y establecer alianzas sobre el abordaje de las lesiones medulares.

Día internacional de la lesión Medular.

En el 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el día 5 de septiembre como Día Internacional de la Lesión Medular, respondiendo a una solicitud de la Sociedad Internacional de Lesión Medular con el fin de sensibilizar y concienciar sobre esta afección, en muchos casos prevenible. Se debe tener en cuenta que un 90% de los casos de esta afectación se deben a causas traumáticas (como accidentes de tránsito, caídas o actos de violencia), si bien es cierto que la proporción de lesiones medulares sin origen traumático (intervenciones quirúrgicas, enfermedades degenerativas…) parece ir en aumento.

El Hospital Sant Joan de Déu, como centro de referencia dentro de la red sanitaria balear con un modelo de asistencia integral en los procesos que mejoren la funcionalidad y promuevan la autonomía de las personas y como centro especializado en el tratamiento de esta patología y sus complicaciones asociadas, se quiere sumar a este día con el fin de sensibilizar a la población sobre esta patología y la realidad de las personas que la padecen.

Algunos datos
Según la OMS, entre 250.000 y 500.000 personas sufren cada año lesiones medulares en todo el mundo, cifrando una incidencia mundial anual entre 40-80 casos por cada millón de habitantes, por tanto y según estas estimaciones, en Baleares, podrían producirse entre 40 y 80 nuevos casos de lesión medular cada año.
Las lesiones medulares implican un coste económico muy importante para las personas que la padecen y para la sociedad en su conjunto.


P1110382_web
IMG_1087_web
P1110385_web
IMG_1115

El Hospital Sant Joan de Déu de Palma estrena unidad de diagnóstico por la imagen. Este servicio contará con dos aparatos de última generación de TAC y Resonancia Magnética que se sumarán a los que había en el centro de radiología convencional y un nuevo ecógrafo. Esta nueva unidad ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

Durante la inauguración, el Dr. Joan Carulla, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu ha explicado que durante el  2016 se han realizado más de 2.000  ecografías y más de 14.500 pruebas de radiología  convencional. A éstas hay que sumar los más de 600 TACs y 4.200 resonancias magnéticas, que se indicaron en Sant Joan de Déu y que ya se podrán ofrecer en el propio hospital, evitando molestias a los pacientes que hasta el momento tenían que desplazarse a otros centros.

La ampliación de esta unidad se debe a la voluntad del Hospital Sant Joan de Déu y del IB-Salut de prestar un mejor servicio y más cercano a los pacientes.

En este sentido, el Director gereral del IB-Salut, el Dr. Juli Fuster, ha asegurado que estas instalaciones en el Hospital Sant Joan de Déu, como centro integrado en la red pública de hospitales de la Comunidad, contribuirán también a reducir las listas de espera en estas pruebas diagnósticas.

La nueva unidad contará con un equipo profesional formado por dos médicos radiólogos, tres técnicos en radiodiagnóstico, un enfermero y dos administrativas para el área de admisión.

 

Resonancia Magnética

 

La Resonancia Magnética MAGNETOM Sempra 1.5T es el primer equipo de estas características que se instala en España y uno de los dos primeros equipos vendidos en el Mundo tras su lanzamiento en diciembre de 2016. Esta nueva plataforma de Siemens Healthineers permite una mayor capacidad en el número de pruebas y una mayor variedad de aplicaciones clínicas. El nuevo sistema incorpora los protocolos clínicos más avanzados que permiten estudiar las funciones neuronales de los paciente. Además, permite realizar los estudios oncológicos y la cardiorresonancia, que contribuiran a aliviar las listas de espera del sistema público. Asimismo, este nuevo aparato produce  un nivel acústico muy bajo  y se consigue así un mayor confort  que con los equipos existentes hasta ahora. Además, los tiempos de medición están muy optimizados para adquirir la imagen con el menor tiempo posible acortando de forma significativa la estància dentro del imán.

 

TAC

El SOMATOM go. Now supone una notable mejora ya se su tecnología avanzada mejora considerablemente la calidad de las imágenes en estructuras óseas, que es la principal indicación de esta prueba en el Hospital Sant Joan de Déu. Otra de las ventajas de este aparato es la reducción del tiempo de ejecución, además de precisar, en los casos necesarios, una menor cantidad de contraste en los exámenes, hecho que limita las posibles complicaciones y se traduce en un mayor cuidado del paciente.

Confort para el paciente

El Hospital Sant Joan de Déu, fiel a su modelo de atención centrado en la persona,  ha planteado unas instalaciones lo más confortables posible para los pacientes. Con el fin de paliar el estrés previo a la realización de las pruebas diagnósticas, se ha trabajado con una gama cromática cálida y una iluminación tenue en la sala de espera que contribuye al estado de relajación de los pacientes. Así mismo, en la sala de resonancia magnética se pueden visualizar imágenes dinámicas y paisajes de Mallorca, hecho que proporciona un entorno más agradable y menos tenso.


P1110382_web
IMG_1087_web
P1110385_web
IMG_1115

 

 

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma estrena unitat de diagnòstic per la imatge. Aquest servei comptarà amb dos aparells d’última generació de TAC i Ressonància Magnètica que se sumaran als quals hi havia al centre de radiologia convencional i un nou ecògraf. Aquesta nova unitat ha suposat una inversió de 2,2 milions d’euros.

Durant la inauguració, el Dr. Joan Carulla, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu ha explicat que durant el 2016 s’han realitzat més de 2.000 ecografias i més de 14.500 proves de radiologia convencional. A aquestes cal sumar els més de 600 TACs i 4.200 ressonàncies magnètiques, que es van indicar a Sant Joan de Déu i que ja es podran oferir al propi hospital, evitant molèsties als pacients que fins al moment havien de desplaçar-se a altres centres.

L’ampliació d’aquesta unitat es deu a la voluntat de l’Hospital Sant Joan de Déu i del IB-Salut de prestar un millor servei i més proper als pacients.

En aquest sentit, el Director gereral del IB-Salut, el Dr. Juli Fuster, ha assegurat que aquestes instal·lacions a l’Hospital Sant Joan de Déu, com a centre integrat a la xarxa pública d’hospitals de la Comunitat, contribuiran també a reduir les llistes d’espera en aquestes proves diagnòstiques.

La nova unitat comptarà amb un equip professional format per dos metges radiòlegs, tres tècnics en radiodiagnòstic, un infermer i dues administratives per a l’àrea d’admissió.

Ressonancia Magnética

 La Ressonància Magnètica MAGNETOM Sempra 1.5T és el primer equip d’aquestes característiques que s’instal·la a Espanya i un dels dos primers equips venuts al Món després del seu llançament al desembre de 2016. Aquesta nova plataforma de Siemens Healthineers permet una major capacitat en el nombre de proves i una major varietat d’aplicacions clíniques. El nou sistema incorpora els protocols clínics més avançats que permeten estudiar les funcions neuronals dels pacient. A més, permet realitzar els estudis oncològics i la cardiorresonancia, que contribuiran a alleujar les llistes d’espera del sistema públic. Així mateix, aquest nou aparell produeix un nivell acústic molt baix i s’aconsegueix així un major confort que amb els equips existents fins ara. A més, els temps de mesurament estan molt optimitzats per adquirir la imatge amb el menor temps possible escurçant de forma significativa la estància dins de l’imant.

TAC

El SOMATOM go. Now suposa una notable millora ja que la seva tecnologia avançada millora considerablement la qualitat de les imatges en estructures òssies, que és la principal indicació d’aquesta prova a l’Hospital Sant Joan de Déu. Una altra dels avantatges d’aquest aparell és la reducció del temps d’execució, a més de precisar, en els casos necessaris, una menor quantitat de contrast en els exàmens, fet que limita les possibles complicacions i es tradueix en una major cura del pacient.

Confort pel pacient

L’Hospital Sant Joan de Déu, fidel al seu model d’atenció centrat en la persona, ha plantejat unes instal·lacions el més confortables possible per als pacients. Amb la finalitat de pal·liar l’estrès previ a la realització de les proves diagnòstiques, s’ha treballat amb una gamma cromàtica càlida i una il·luminació tènue en la sala d’espera que contribueix a l’estat de relaxació dels pacients. Així mateix, a la sala de ressonància magnètica es poden visualitzar imatges dinàmiques i paisatges de Mallorca, fet que proporciona un entorn més agradable i menys tens.


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160