La Unitat de Lesionats medul•lars de Sant Joan de Déu ha atès a 159 pacients el 2017

septiembre 4, 2018

La unitat de lesió medul·lar  (ULM) de Sant Joan de Déu ha atès durant el 2017 a 159 persones que han sofert danys en la medul·la espinal com a conseqüència d’un traumatisme o una malaltia degenerativa. D’aquests pacients, 40 s’han beneficiat de la unitat en règim d’ingrés hospitalari i 119 han realitzat les revisions en la unitat ambulatòria  de lesió medul·lar.

Aquest servei, des de la seva posada en marxa a finals  del 2015, ha suposat una notable millora en la qualitat de vida dels pacients ja que s’han pogut evitar un elevat nombre de desplaçaments a la Península per al seguiment de la seva malaltia. D’aquesta manera poden rebre en el seu lloc de residència una assistència integral des d’un punt de vista multidisciplinària i centralitzat en un únic espai.  Cal recordar que els símptomes de la lesió medul·lar, que depenen de la seva gravetat i la seva localització en la medul·la espinal, poden incloure la pèrdua parcial o completa de la sensibilitat o del control motor en braços o cames i fins i tot en tot el cos. Les lesions medul·lars més greus afecten als sistemes de regulació de l’intestí, la bufeta, la respiració, el ritme cardíac i la tensió arterial. La majoria de les persones amb lesions medul·lars sofreixen dolor crònic. Per tant, és extremadament important que aquests pacients es realitzin revisions exhaustives i especialitzades tots els anys.

La ULM de Sant Joan de Déu és l’única unitat d’aquestes característiques en les Balears i consta d’un àrea d’hospitalització i un àrea de consultes externes. Treballen en ella metges especialistes en medicina física i rehabilitació, uròlegs, fisioterapeutes, internistes, personal d’infermeria amb alta qualificació en neurorrehabilitació, terapeutes ocupacionals, logopedes, psicòlegs i treballadors socials. A més, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma és l’únic centre hospitalari de Balears que compta amb un tècnic d’activitats físiques i esportives adaptades com a complement a la rehabilitació hospitalària.

L’Àrea d’Hospitalització està composta per habitacions individuals, banys adaptats, menjador i sala d’estar, zona de gimnàs monogràfic de neurorrehabilitació i piscina d’hidroteràpia. A més, disposa d’un àrea d’observació monitoritzada, sistemes mecànics i elèctrics per facilitar els canvis de postura i evitar les úlceres per pressió, i tractaments avançats de cicatrització de les ferides. L’Àrea Quirúrgica disposa d’un quiròfan amb equipament per a intervencions d’ortopèdia

i de traumatologia per al tractament de la mà tetraplègica o de la espasticitat (tensió o rigidesa en els músculs).

L’Àrea de Consultes Externes consta d’una consulta monogràfica de la lesió medul·lar per al seguiment de pacients crònics que incorpora una consulta d’espasticitat (infiltració de la toxina botulínica); una d’urologia, una d’infermeria i una altra de psicologia, i una unitat de neurofisiologia, una de biomecànica i una altra de treball social. Compte, també, amb una infermera gestora de casos que fa el seguiment de la persona amb lesió medul·lar des de l’inici i amb la qual poden contactar a qualsevol moment per sol·licitar cita o exposar els diferents problemes i resoldre dubtes.

L’Hospital Sant Joan de Déu  de Palma té subscrits convenis marc de col·laboració amb els els centres de referència de lesionats medul·lars d’Espanya, la Fundació de l’Hospital Nacional de PAraplègics  per a la Recerca i la Integració (Toledo, Castella – La Manxa) i l’Institut Guttmann (Barcelona). L’objecte d’aquests convenis és participar en programes de formació específics per a professionals en l’àmbit de la lesió medul·lar, col·laborar en la recerca preclínica  i establir aliances sobre l’abordatge de les lesions medul·lars.

Dia internacional de la lesió medul·lar

En el 2016, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va instaurar el dia 5 de setembre com a Dia Internacional de la Lesió Medul·lar, responent a una sol·licitud de la Societat Internacional de Lesió Medul·lar amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta afecció, en molts casos prevenible. S’ha de tenir en compte que un 90% dels casos d’aquesta afectació es deuen a causes traumàtiques (com a accidents de trànsit, caigudes o actes de violència), si bé és cert que la proporció de lesions medul·lars sense origen traumàtic (intervencions quirúrgiques, malalties degeneratives…) sembla anar en augment.
L’Hospital Sant Joan de Déu, com a centre de referència dins de la xarxa sanitària balear amb un model d’assistència integral en els processos que millorin la funcionalitat i promoguin l’autonomia de les persones i com a centre especialitzat en el tractament d’aquesta patologia i les seves complicacions associades, es vol sumar a aquest dia amb la finalitat de sensibilitzar a la població sobre aquesta patologia i la realitat de les persones que la pateixen.

Algunes dades

Segons l’OMS, entre 250.000 i 500.000 persones pateixen cada any lesions medul·lars a tot el món, xifrant una incidència mundial anual entre 40-80 casos per cada milió d’habitants, per tant i segons aquestes estimacions, a Balears, podrien produir-se entre 40 i 80 nous casos de lesió medul·lar cada any.

Les lesions medul·lars impliquen un cost econòmic molt important per a les persones que la pateixen i per a la societat en el seu conjunt.

 

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160