ACTUALIDAD:

No more posts
Paciente-ojo-buey-1-1200x802.jpg

L’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma · Inca treballa per a proporcionar una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual a pacients i els seus familiars, amb malalties cròniques i avançades.

Aquest equip, que forma part del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades impulsat per la Fundació “la Caixa”, ha atès, des de gener fins a juny d’enguany, a un total de 945 persones, en particular a 121 afectades pel Covid-19 i a 164 dels seus familiars. Tot això ha estat possible gràcies als professionals que ho integren: un metge director de l’equip, cinc psicòlogues, una treballadora social i una administrativa.

Malgrat estar habituats a tractar situacions emocionalment complexes, aquesta pandèmia ha suposat un gran esforç per a continuar acompanyant als pacients, a causa de les circumstàncies d’aïllaments, riscos de contagi i dificultats per a garantir un comiat dels seus familiars.

A més d’assistir als pacients, ofereixen suport emocional als professionals sanitaris i compten amb la col·laboració de 6 voluntaris que han estat formats per part de l’equip per a poder ajudar als pacients de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital SJD de Palma.

Al llarg dels seus 11 anys de recorregut, l’equip EAPS ha atès a Mallorca a un total de 12778 persones i realitzat 41840 actuacions, desenvolupant la seva labor tant a l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca, com a l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital Són Llàtzer, l’Hospital Comarcal d’Inca, els Serveis Socials de Calvià i les associacions ABDEM i PREDIF.


Unidad-Covid-SJD-1200x900.jpeg

Informació actualitzada sobre la Covid-19 a l’Hospital SJD Palma · Inca


 

04.05.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca reinicia l’11 de maig la seva activitat quirúrgica

Es reprenen les consultes externes presencials, l’àrea quirúrgica i la rehabilitació prioritzant la seguretat de pacients i professionals.

Dilluns que ve 11 de maig es reprendrà de manera gradual l’activitat de l’àrea quirúrgica, consultes externes i rehabilitació dels centres assistencials de Sant Joan de Déu a Mallorca.
Com a centre referent en l’atenció del pacient crònic complex, en els últims dos mesos ha hagut de prevaler en l’atenció de pacients Covid-19 dins de la Xarxa Pública Sanitària de les Illes Balears, anul·lant així tota l’activitat assistencial, a excepció de consultes successives telefòniques i sessions de rehabilitació de caràcter urgent. Actualment, gràcies a que les dades indiquen certa estabilitat, s’han establert una sèrie de mesures de prevenció perquè el reinici d’activitat garanteixi la màxima seguretat dels usuaris i treballadors.

L’Hospital SJD de Palma ha procedit a separar físicament l’estructura del centre entre l’àrea Covid-19 i tota la resta d’àrees, desdoblegant els circuits de les seves instal·lacions perquè la zona Covid-19 quedi completament confinada de la resta de l’hospital. D’aquesta manera, amb accessos separats s’evita el risc de contagi dins de l’edifici. A més, s’han implantat mesures d’higiene i prevenció com a repartiment de màscares, col·locació de dispensadors de solució alcohòlica, increment del servei de neteja, adequació de les sales d’espera distanciant seients entre pacients.

Per una altra banda, destacar que l’Hospital SJD Inca ha romàs lliure de Covid-19 durant aquest període, sense cap pacient ni col·laborador amb coronavirus positiu. Aquest centre hospitalari inaugurat el mes d’octubre passat, va augmentar la seva dotació inicial de 64 llits de geriatria, cures pal·liatives i neurorehabilitació, amb un total de 80 llits, tots lliures de contagiats per a atendre oferint la màxima seguretat i qualitat assistencial possible. La Dra. Sandra Ferrer, directora mèdica adjunta de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca comenta: “des del primer moment en què es van obrir les unitats Covid-19 de SJD Palma, vam veure la necessitat d’acollir un volum d’activitat major a Inca, donant així resposta a les necessitats sanitàries d’aquells pacients sense patologia Covid-19 que requerien d’hospitalització. S’ha continuat tractant a pacients crònics avançats i oferint suport d’atenció domiciliària, a més d’acollir ingressos de pacients negatius procedents de residències d’ancians”.

Inici d’activitat presencial en diferents àrees

Per a la posada en marxa de l’àrea quirúrgica, que s’iniciarà en primer lloc en SJD Inca, es prioritzaran els pacients més urgents i de baix risc, començant per la cirurgia sense ingrés i realitzant PCR a tots els pacients abans de la intervenció i el test ràpid el mateix dia de la cirurgia. El personal de quiròfan se sotmetrà a controls freqüents per a garantir la seva seguretat i la dels pacients que siguin operats.

En consultes externes, tant als hospitals SJD Palma i SJD Inca com en el Centre de Rehabilitació de Palma, es continuarà oferint atenció telefònica en totes les seves especialitats, introduint de manera progressiva les visites presencials, seguint criteris clínics preferents en les citacions.

Quant a l’àrea de rehabilitació, s’ha desenvolupat un pla de citacions per a visites presencials amb la finalitat d’abordar les principals patologies que fins al moment s’atenien gràcies a l’equip de fisioteràpia domiciliària. Els casos prioritaris com a pacients postquirúrgics, postfractures o dolor mal controlat, entraran en el programa de rehabilitació ambulatòria respectant les mesures de protecció tant del pacient com del personal.

D’altra banda, s’iniciarà el servei de radiologia d’una manera escalonada, incorporant la realització de ressonàncies magnètiques preferents citades amb un espai de temps major per a assegurar les distàncies i evitar aglomeracions.

Prevenció laboral

Com a mesura de prevenció, l’Hospital SJD Palma · Inca està realitzant controls al tot el personal per a garantir la seguretat i protegir l’assistència sanitària en tots els seus centres.

 


 

24.04.2020

Què és un tutor de EPIs?

S’ha convertit en una figura imprescindible per a protegir a la resta de professionals sanitaris.

La Unitat Covid de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha incorporat al seu equip la figura de tutor o observador de EPIs exercida per fisioterapeutes l’objectiu dels quals és guiar en la col·locació i retirada de l’Equip de Protecció Individual (EPI) per a evitar errades en el sistema de protecció del personal assistencial.

Les circumstàncies de les Unitats Covid requereixen tenir més precaució i seguir pas a pas els protocols establerts per part del professional en el moment en el qual s’accedeix, però especialment en el moment en el qual se surt de la zona infectada. En tractar-se d’un procés llarg, tenint en compte que els professionals passen molta calor en portar els EPIs, comptar amb l’ajuda d’un altre professional que ajudi a revisar cada pas resulta molt útil per a assegurar-se de la protecció de la resta de professionals sanitaris.

 


 

16.04.2020

Els pacients de les unitats Covid-19 de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma posen cara als professionals sanitaris que els atenen.

Aquesta iniciativa forma part de les nombroses activitats solidàries i d’atenció integral que s’estan duent a terme a l’hospital.

Des de fa més d’un mes, l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca s’ha hagut de reinventar per a adaptar-se a una nova situació causada per la pandèmia Covid-19. Com a centre assistencial, els canvis han afectat tant la distribució del personal per les plantes, com al repartiment de material, accessos d’entrada, cafeteria o serveis de neteja, pràcticament tots els procediments s’han vist afectats a causa de l’estat d’alarma. El que no ha canviat, ha estat el model assistencial basat en l’atenció integral i la solidaritat que caracteritza als centres de Sant Joan de Déu. Sota aquest context, han sorgit iniciatives per a oferir una atenció més humana i solidària a l’altura de les circumstàncies.

Que els professionals de les Unitats Covid-19 portin una fotografia amb el seu nom és la millor manera que els pacients puguin veure la cara de la persona que es troba darrere dels EPIs. “Després de tantes hores d’ingrés, volem que els nostres pacients vegin el somriure dels qui els atenen i els cuiden” comenta Isabel Román, directora infermera del centre.

Per a pal·liar l’aïllament i cuidar la salut emocional, s’estan realitzant nombroses videollamades entre pacients i els seus familiars, de fet, s’ha reforçat el servei incorporant a diversos fisioterapeutes que s’encarreguen de dur a terme aquests contactes així com d’intervenir terapèuticament a pacients Covid-19 susceptibles d’empitjorament funcional a causa de l’immobilisme al qual porta una estada de diverses setmanes de temps d’ingrés. A més, l’equip d’atenció psicosocial (EAPS) realitza suport telefònic a pacients i familiars per a acompanyar-los durant l’ingrés, alta o duel per pèrdua.

També s’ha creat d’un grup de col·laboradors destinats a oferir informació diària als familiars, considerant l’acte d’informar com a prioritari en la cura de les persones que atenem i de les seves famílies.

Donacions solidàries

L’Hospital SJD Palma · Inca vol agrair la resposta solidària que està rebent per part d’empreses i particulars que fan arribar donacions d’equips de protecció (màscares, pantalles, suports, etc.), cremes de mans, passatemps o revistes, etc. a més de centenars de cartes d’ànim i missatges dirigits a pacients i treballadors. Fins i tot, accions com la d’acollir animals de companyia de manera solidària per a aquells que no puguin fer-se càrrec de les seves cures de manera temporal.

Consulti el resum d’iniciatives solidàries i d’atenció integral posades en funcionament arran de la pandèmia Covid-19.

 


 

03.04.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma amplia a 54 llits la capacitat de la Unitat Covid-19

La segona unitat incorpora 20 llits més per a donar resposta a la sol·licitud del IB-Salut

La Unitat Covid-19 que es troba a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma augmenta la seva capacitat de 34 a 54 llits per a poder acollir un major nombre de pacients positius de Covid-19.

Aquesta ampliació respon a la petició per part delIB-Salut d’habilitar més llits per a atendre nous pacients derivats d’altres hospitals o residències. Fins ara, els pacients aïllats es trobaven situats en una unitat habilitada amb 34 llits, amb l’obertura de la segona unitat es disposarà d’un total de 54 llits. Per a seguir les recomanacions que estableix el Ministeri de prevenció i control de la infecció, totes dues unitats es troben aïllades de la resta de l’hospital gràcies a la creació de nous circuits de net i brut i ingressos hospitalaris. A més, compta amb vestuaris per a personal dins de les mateixes unitats. D’altra banda, una tercera unitat s’està preparant per a poder atendre pacients sospitosos en els pròxims dies.

El perfil de pacient ingressat és geriàtric i compta amb una àmplia cobertura de metges, infermeres i auxiliars per pacient, a més de comptar amb la figura del tutor que supervisa la posada i retirada correcta dels EPIs per part dels professionals.

Relació pacient i família

Per a pal·liar la solitud dels pacients ingressats, tots disposen de TV gratis i, a través de canal intern de l’hospital, se’ls llegeixen les cartes que ens fan arribar a través del programa #CartasconAlma. També s’estan realitzant vídeo anomenades amb els seus familiars si la situació així ho permet. Encara que actualment les visites estan restringides, les famílies reben un avís quan el pacient està en situació d’últims dies per si volen venir a acomiadar-se. A més, s’està reforçant la informació telefònica a les famílies sobre com està el pacient quant al seu descans, alimentació, estat d’ànim, per a fer-li arribar algun missatge per la seva part i per a rebre atenció espiritual i religiosa.

Cal destacar també que la unitat de Psicologia de l’Hospital ha elaborat un programa d’atenció psicològica per a poder atendre els professionals, pacients o familiars que així ho precisin.

 


 

26.03.2020

#Cartas con alma

Perquè els nostres pacients aïllats puguin rebre missatges de suport i sentir-se més acompanyats, ens unim a la iniciativa #cartasconalma.

Si vols participar, envia una carta a l’email cartascovidsjd@ohsjd.es i la hi farem arribar a través dels nostres col·laboradors.

Moltes gràcies!


 

20.03.2020

Posada en marxa de la Unitat Covid-19 a l’Hospital SJD Palma.

Disposa de 33 llits a l’Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca

El divendres 20 de març, es va posar en funcionament la unitat H1A a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma per a pacients afectats pel COVID-19, en concret, comptem amb 33 llits en Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca.


Fachada-Hospital-Inca-2-1200x799.jpg

El nou Hospital Sant Joan de Déu d’Inca obre les seves portes oficialment. Concretament, des del 21 d’octubre, quan s’ha dut a terme l’acte d’inauguració al qual han assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el president del Parlament, Vicenç Thomàs; el Superior General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Germà Jesús Etayo, l’alcalde d’Inca, Virgili Moreno; i el director gerent de l’Hospital, el Dr. Joan Carulla.


Les obres han complert els terminis previstos, de prop de 17 mesos, des que es posés la primera pedra el passat 4 de juny de 2018. Des del moment de l’obertura, s’ha procedit a iniciar la seva activitat assistencial, que s’anirà desenvolupant de manera gradual.

L’Hospital disposa d’una superfície total de 6.000 m2 en el qual treballaran més d’un centenar de professionals i compta amb 80 llits en dues unitats d’hospitalització, dos quiròfans, dos gimnasos de rehabilitació, un hospital de dia amb 20 places, 6 consultes externes i una unitat de diagnòstic per la imatge amb ressonància magnètica.

La construcció d’aquest nou centre assistencial, integrat com l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, en la xarxa d’hospitals públics de Balears, ha suposat una inversió aproximada de 12 milions d’euros per part de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, l’objectiu del qual és donar resposta a les necessitats de la població de l’àrea de salut de Tramuntana com a part de l’estratègia de la cronicitat de la Conselleria de Salut del Govern dels Illes Balears.
Aquest nou hospital a Inca mantindrà la mateixa cartera de serveis que el de Palma com a centre de referència en rehabilitació i neurorrehabilitació, geriatria i cirurgia ortopèdica i atendrà a tots els veïns de la Comarca del Raiguer i de l’àrea de Tramuntana. Fomentar l’autonomia, l’autocura i l’apoderament dels pacients i les seves famílies; fomentar el caràcter integral del model d’atenció a malalts crònics, i servir com a model d’atenció a altres hospitals dedicats a la cronicitat són els objectius de la infraestructura.


PAL20190410_EntregaCertificadoAENOR-14-1-1200x900.jpeg


És el primer hospital de Balears que rep el certificat en aquesta especialitat

El passat 10 d’abril, es va fer lliurament de la certificació Aenor del sistema de gestió de qualitat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma.

El Director d’Assistència Sanitària del IB Salut, Atanasio García, acompanyat per la Directora de Aenor Balears, Soledad Seisdedos, va lliurar el certificat al gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, Joan Carulla, a la Sala d’Actes de l’Hospital.

Aquest certificat ISO 9001:2015 avala la prestació de serveis assistencials i sanitaris en les àrees de neurorehabilitació hospitalària i ambulatòria, així com el servei de rehabilitació física en l’àmbit ambulatori. A més, acredita a l’Hospital Sant Joan de Déu com a centre de referència en neurorehabilitació i rehabilitació a Balears.

Sobre el servei de neurorehabilitació i rehabilitació

Durant l’any 2018 l’Hospital ha registrat un total de 18.570 consultes de rehabilitació, de les quals, 1.068 consultes corresponen al servei de neurorehabilitació. Cal destacar que aquest servei ha atès 165 pacients ingressats. Quant al còmput anual de tècniques de rehabilitació aplicades, la xifra aconsegueix els 378.236.

En conclusió, el certificat atorgat per Aenor, suposa un pas més en l’aposta per la qualitat del servei de neurorehabilitació i rehabilitació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma.


20190226_Presentacion-exoesqueletoHSJD-6-1-1200x801.jpeg

Es tracta del primer exosquelet d’aquesta categoria que hi ha a Espanya i el tercer a Europa.


Tal com es va comprometre fa uns mesos l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, centre públic de referència en Neurorehabilitació en la Comunitat Balear, avui s’ha presentat el primer exosquelet terapèutic que donarà servei a Balears a pacients amb lesió medul·lar, dany cerebral i altres malalties neurològiques. Aquest instrument terapèutic permet atendre 6 pacients al dia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma i té un cost de 120.000 euros, que han estat donats en la seva integritat per Pabisa Hotels i Obra Social “la Caixa”.

Es tracta del primer dispositiu robòtic de nova generació d’aquestes característiques que s’instal·la a Espanya i el tercer a Europa. Les prestacions d’aquest model únic, que tan sols pesa 17 quilograms, permet atendre pacients amb diferents mesures i pesos, a més d’oferir la possibilitat de caminar tant en superfícies internes com externes, incloses voreres, herba i rampes de poca inclinació, la qual cosa el converteix en el model més versàtil del mercat. Cal esmentar que, la incorporació de l’exosquelet, converteix a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma en centre referencia nacional en formació de rehabilitadors.

En la roda de premsa d’aquest matí, ha estat present el Dr. Joan Carulla, Director Gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, la Sra. Maria Cruz Rivera, Delegada Territorial Balears de CaixaBank, el Sr. Onofre Pascual, President i CEO Pabisa Hotels, la Dra. Susana Holub, Cap de servei de Rehabilitació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, i el Sr. Óscar Estévez, d’Origen biomèdica.

Les dues entitats que han fet possible la compra d’aquest nou equipament, s’han mostrat molt bolcades en un projecte l’objectiu del qual és apostar per persones que requereixen rehabilitació amb aquesta tecnologia d’última generació.

Onofre Pascual, de Pabisa Hotels, ha declarat: “El projecte de l’exosquelet ens ha convençut plenament pel gran impacte assistencial que suposa en la nostra comunitat. La política de RSC de Pabisa Hotels està totalment alineada amb aquesta iniciativa. Enhorabona a l’Hospital Sant Joan de Déu per aquesta aportació tan rellevant en l’àmbit de la rehabilitació humana”.

Segons Maria Cruz Rivera, delegada de CaixaBank: “L’objectiu de l’Obra Social “la Caixa” és arribar cada dia a més persones de Balears, especialment a les quals passen per situacions de dificultat i contribuir a millorar les seves condicions de vida”.

Aquest dispositiu permet realitzar una rehabilitació dual, des d’un punt de vista físic, ja que evita l’atròfia muscular i facilita la mineralització dels ossos i, des d’un punt de vista cognitiu, ja que permet que els pacients puguin recuperar la percepció que tenen com a ésser humà bípede. 

En pacients amb lesions medul·lars incompletes o ictus no gaire estesos, qualificats com a malalts en procés de recuperació, aquest aparell podria permetre tornar a caminar d’una manera més ràpida que amb altres teràpies convencionals.

Després de la presentació, s’ha realitzat una demostració d’una sessió de rehabilitació de l’exosquelet amb una pacient amb mal medul·lar.


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160