ACTUALIDAD:

No more posts
IV-Jornadas-de-Geriatria-2-1-1200x900.jpeg

Els passats 1 i 2 de febrer, el saló d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma va celebrar les IV Jornades de Geriatria, centrades en «Fragilitat i recuperació funcional» en el pacient ancià. Tots dos temes, van ser analitzats per ponents de gran prestigi, tant de les nostres Illes com de l’àmbit estatal, des d’un punt de vista multidisciplinària, des de mèdics geriatres, traumatòlegs i internistes, fins a infermeres especialitzades en geriatria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i treballadors socials. 

L’objectiu d’aquestes jornades era sensibilitzar a la població i al personal sanitari de la importància del foment de l’envelliment saludable, i de la prevenció i/o detecció precoç de la fragilitat i de la deterioració funcional incipient, com a estratègia per a millorar la salut i qualitat de vida, així com abordar possibles intervencions diagnòstic- terapèutiques a nivell comunitari i hospitalari, sempre de forma integral multidimensional, interdisciplinària, coordinada i continuada.

Al llarg de les ponències, es van aportar nombroses idees per a millorar l’atenció al pacient ancià, des del pacient ancià autònom, passant pel major fràgil, fins al pacient geriàtric dependent. Es va recordar l’essencial de realitzar una valoració funcional, previ a dissenyar un pla de cures i prendre decisions. La seqüència de malaltia, incapacitat i dependència en l’última etapa de la vida no és una fatalitat, sinó que pot ser revertida. La incapacitat pot ser previnguda o retardada i que la dependència pot reduir-se al mínim.

Es va concloure que el vertader repte comú, per part de tots els professionals de la geriatria, deu ser mantenir l’autonomia i la independència a mesura que s’envelleix i, des de tots els àmbits, s’ha d’estar implicat per a intervenir a temps i de forma precoç.

En definitiva, van ser unes reeixides jornades que van comptar amb la participació de professionals de la majoria dels hospitals de la comunitat balear, així com centres de salut i un gran nombre de residències.


IV-Jornadas-de-Geriatria-2-1200x900.jpeg

febrero 6, 2019 Portada

Los pasados 1 y 2 de febrero, el salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Palma celebró las IV Jornadas de Geriatría, centradas en «Fragilidad y recuperación funcional» en el paciente anciano. Ambos temas, fueron analizados por ponentes de gran prestigio, tanto de nuestras Islas como del ámbito estatal, desde un punto de vista multidisciplinar, desde médicos geriatras, traumatólogos e internistas, hasta enfermeras especializadas en geriatría, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

El objetivo de estas jornadas era sensibilizar a la población y al personal sanitario de la importancia del fomento del envejecimiento saludable, y de la prevención y/o detección precoz de la fragilidad y del deterioro funcional incipiente, como estrategia para mejorar la salud y calidad de vida, así como abordar posibles intervenciones diagnóstico- terapéuticas a nivel comunitario y hospitalario, siempre de forma integral multidimensional, interdisciplinar, coordinada y continuada.

A lo largo de las ponencias, se aportaron numerosas ideas para mejorar la atención al paciente anciano, desde del paciente anciano autónomo sano, pasando por el mayor frágil, hasta el paciente geriátrico dependiente. Se recordó lo esencial de realizar una valoración funcional, previo a diseñar un plan de cuidados y tomar decisiones. La secuencia de enfermedad, incapacidad y dependencia en la última etapa de la vida no es una fatalidad, sino que puede ser revertida. La incapacidad puede ser prevenida o retrasada y que la dependencia puede reducirse al mínimo.

Se concluyó que el verdadero reto común, por parte de todos los profesionales de la geriatría, debe ser mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece y, desde todos los ámbitos, se debe estar implicado para intervenir a tiempo y de forma precoz.

En definitiva, fueron unas exitosas jornadas que contaron con la participación de profesionales de la mayoría de los hospitales de la comunidad balear, así como centros de salud y un gran número de residencias. 


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160