MODELO ASISTENCIAL

El model d’assistència es desenvolupa des de la perspectiva d’una atenció integral, continuada i coordinada. Aquest enfocament d’atenció uneix dues característiques substancials:

  • L’atenció integral uneix els aspectes relacionats amb la malaltia, amb els relacionats amb la vivència de la situació per part del pacient, tractant de comprendre a la persona de forma integral en el seu context.
  • La centrada en la persona intenta anar més enllà de l’atenció orientada en les necessitats procurant l’estímul i el suport necessari perquè el pacient participi activament en el seu procés d’atenció i aconsegueixi aconseguir el seu projecte de vida. Aquest enfocament busca el desenvolupament d’una relació professional-pacient més horitzontal, que recolzi al pacient perquè prengui les seves pròpies decisions, respectant les seves preferències, la seva identitat i la seva manera de vida. Una forma d’entendre la relació assistencial des de l’empoderament del pacient.

Destacar entre les característiques d’aquest model:

  • Té com a eix central el reconeixement de la dignitat de la persona.
  • Situa el seu focus en les capacitats i habilitats de la persona.
  • Veuen a les persones dins del seu entorn.
  • Responen a les necessitats basant-se en responsabilitats compartides i compromís personal.
  • Els serveis s’adapten a la persona.
  • Parteixen de l’escolta de les preferències i desitjos de les persones i del reconeixement del dret a la seva autodeterminació.

Aquestes característiques es duen a terme pas a pas en l’atenció i les cures del dia a dia: en l’acolliment, en la protecció de la intimitat, en la flexibilitat organitzativa o dels procediments i als espais i equipament, tenint sempre present la dignitat intrínseca de tot ésser humà, el respecte a la seva unicitat, la personalització de l’atenció, la seguretat i el respecte i la promoció de la seva autonomia.

Per aconseguir-ho es procura incorporar a la pràctica una actitud de preocupació per la persona, sensibilitat cap a la seva vulnerabilitat i comprensió del sofriment; i es fomenta un mètode de treball que comprengui a la persona en el seu entorn, tingui clar les finalitats que es persegueixen i de prioritat als objectius que són necessaris per aconseguir-los.

Un model d’assistència continuada, progressiva, rehabilitadora i limitant de la incapacitat, coherent amb els nostres valors i proper a la pràctica, reconeix que només des de la pràctica col·laborat iva interdisciplinària pot donar-se resposta a l’atenció integral. Per aquest motiu, a més de contemplar la comesa pròpia de cada disciplina, té en compte el paper de col·laboració entre tots els professionals de la salut. Per aquest motiu, a més de contemplar la comesa pròpia de cada disciplina, té en compte el paper de col·laboració entre tots els professionals de la salut.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160