FORMACIÓ I DOCÈNCIA


  • Pregrau
Pregrau
  • Posgrau
Posgrau

  • Formacion continua
Formacion continua

Sessions clíniques

Sessions bibliogràfiques

  • Formació professional
Formació professional
  • Formació especialitzada – GERIATRIA
Formació especialitzada – GERIATRIA
  • Altres formacions
Altres formacions

Vídeo presentació de la Unitat Docent

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160