GERIATRIA

https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2016/06/geriatría.jpg

Els pilars de la geriatria són 4:

 

Valoració Geriàtrica Integral. (Esfera clínica, funcional, mental i social)

Atenció integral i integrada. Cura programada, progressiu i continuat.

Treball en equip Interdisciplinari.

Existència de nivells assistencials.


Responsable mèdic: Dra. Margarita Viñuela

NIVELLS ASSISTENCIALS

Unitats d’hospitalització

 • UNITAT D’AGUTS: dirigida al diagnòstic o tractament del pacient geriàtric que presenta malaltia aguda o descompensació de malaltia crònica o ancià fràgil amb el risc d’incapacitat i/o patologia mental associada.
 • UNITAT DE MITJA ESTADA: dedicada a pacients que després de patir una malaltia mèdica o quirúrgica han sofert una deterioració funcional.
  • UNITAT DE CONVALESCÈNCIA O CURES SUBAGUDOS O INTERMEDIS:
   Cures mèdiques i d’infermeria complexos o de major durada que no pot realitzar-se de forma ambulatòria.
  • UNITAT DE RECUPERACIÓ FUNCIONAL:
   • Ortogeriatria: Fractura de maluc en fase de recuperació. Fractures vertebrals. Amputacions en fase de tractament protèsico-rehabilitador. Recuperació funcional després de realització de cirurgia ortoprotèsica.
   • Neurorehabilitació geriàtrica, en cas de ictus o altres malalties neurològiques.
   • Altres processos que precisin recuperació funcional.

Hospital de dia geriàtric

 • Unitat ambulatoria de règim diürn interdisciplinària integrada en un hospital. Es realitza tractament rehabilitador o seguiment de problemes mèdics o d’infermeria, amb la finalitat d’evitar o millorar les situacions que potencialment poden causar dependència o pèrdua d’autonomia en l’ancià. Els seus objectius comprenen:
 • Valoració geriátrica integral.
 • Prevenció o maneig de síndromes geriàtrics que no precisen ingrés.
 • Cuidats metges i d’infermeria amb intervenció i tractament precoços per prevenir l’ingrés hospitalari.
 • Rehabilitació activa de la deterioració funcional potencialment reversible i no gaire intens, amb la finalitat de que el pacient aconsegueixi o mantingui una autonomia mínima.

Consulta externa.

Consulta especialitzada que abasta totes les necessitats del pacient major malalt. Inclou la valoració geriàtrica integral, assistència per un equip multidisciplinari si precisa i el disseny d’un pla terapèutic individualitzat multidimensional, amb una llista d’objectius de tractament.

.

Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca T.: +34 971 26 58 54

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca T.: +34 971 26 58 54