GERIATRÍA

GERIATRIA

Especialitat mèdica que s’ocupa del pacient geriàtric, tenint en compte les seves peculiaritats i prestant una atenció continuada al llarg de tota aquesta etapa vital.

Per a això compta amb 3 pilars:


 • Valoració Geriàtrica Integral
  (Esferes clínica, funcional, mental i social)
 • Treball en equip Interdisciplinari

Existència de nivells assistencials


NIVELLS ASSISTENCIALS:

Unitats d’hospitalització

 • UNITAT D’AGUTS: dirigida al diagnòstic o tractament del pacient geriàtric que presenta malaltia aguda o descompensació de malaltia crònica o ancià fràgil amb el risc d’incapacitat i/o patologia mental associada.
 • UNITAT DE MITJA ESTADA:
  • UNITAT GERIÀTRICA DE ICTUS: destinada a pacients que precisen una rehabilitació intensiva adaptada i individualitzada per a recuperar la seva capacitat funcional prèvia.
  • UNITAT DE RECUPERACIÓ FUNCIONAL GERIÀTRICA: dedicada a pacients que després de patir una malaltia mèdica o quirúrgica que han sofert una deterioració funcional.
  • UNITAT DE ORTOGERIATRIA: dedicada a pacients amb fractura de maluc en fase de recuperació. Fractures vertebrals. Amputacions en fase de tractament protètic-rehabilitador. Recuperació funcional després de realització de cirurgia ortoprotètica.
  • UNITAT GERIÀTRICA DE DEMÈNCIES: destinada a pacients que requereixen ingrés per a tractament de problemes mèdics associats a la seva malaltia.
 • UNITAT GERIÀTRICA DE CONVALESCÈNCIA O CURES ESPECIALS: Cures mèdiques i d’infermeria complexos o de major durada que no puguin realitzar-se de manera ambulatòria

Hospital de dia geriàtric

Unitat ambulatòria de règim diürn interdisciplinària integrada en un hospital, en la qual a través d’una valoració geriàtrica integral es detecten les necessitats del pacient i es pauten unes teràpies rehabilitadores, tractaments mèdics i cures d’infermeria la fi de la qual va destinat a optimitzar l’estat del pacient i prevenir l’ingrés hospitalari.

Consulta externa.

Consultes especialitzades que abasten totes les necessitats del pacient major malalt. Inclouen la valoració geriàtrica integral, el disseny d’un pla terapèutic individualitzat multidimensional i un seguiment individualitzat i periòdic per a acompanyar al pacient i família en el transcurs de la seva malaltia.

Responsable mèdic: Dra. Margarita Viñuela

.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160