ORGANIGRAMA

Equip de Direcció

Dr. Joan Carulla Civit – Director Gerent

Hno. Felipe Romanos Mesa – Superior de la Comunitat

Sr. Jesús Iglesias Barceló – Director de recursos humans

Sr. Jaume Morell Elías – Director financier i de serveis generals

Sra. Isabel Román Medina – Directora infermera

Dr. Nicolás Flaquer Terrasa – Director Médic


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160