ORGANIGRAMA

https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2016/07/organigrama_cat-1.jpg

Equip de Direcció

Dr. Joan Carulla Civit – Director Gerent

Gmà. Felipe Romanos Mesa – Superior de la Comunitat

Sr. Jesús Iglesias Barceló – Director de recursos humans

Sr. Jaume Morell Elías – Director financer i de serveis generals

Sra. Isabel Román Medina – Directora infermera

Dr. Nicolás Flaquer Terrasa – Director Mèdic