ORGANIGRAMA

https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2016/07/organigrama_cat-1.jpg

Equip de Direcció

Dr. Joan Carulla Civit – Director Gerent

Gmà. Felipe Romanos Mesa – Superior de la Comunitat

Sr. Jesús Iglesias Barceló – Director de recursos humans

Sr. Jaume Morell Elías – Director financer i de serveis generals

Sra. Isabel Román Medina – Directora infermera

Dr. Nicolás Flaquer Terrasa – Director Mèdic


Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca


Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD


Carrer Nuredduna, 3 07006 Palma de Mallorca

T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160