MÁS SERVICIOS

ALTRES SERVEIS:

 • Radiodiagnóstic
 • Farmàcia
 • Traball social
 • Atenció a l’usuari
 • Atenció espiritual
 • Voluntariat
 • Psicologia

 

 

 

 • Medicina interna
 • Neurofisiologia
 • Neurologia
 • Anestèsia i reanimació
 • Reumatologia
 • Cardiologia
 • Podologia
 • Anàlisis clíniques

 

 

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160