HISTÒRIA

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, es va inaugurar fa més de 60 anys, en 1955. És dels hospitals més antics i amb més experiència de l’illa de Mallorca. En 1968 l’hospital va signar el primer acord de col·laboració amb la Seguretat Social per als serveis de traumatologia, ortopèdia i rehabilitació.

El nostre hospital ha tingut històricament una clara vocació docent: en 1969 va gestionar una escola de formació per a Ajudants Tècnics Sanitaris (A.T.S.), dependent de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en la qual també s’impartien estudis de fisioteràpia. Fins a 1978, data de creació de l’Escola d’Infermeria a Barcelona, adscrita a la Universitat de Barcelona, va ser un centre privat on es van formar innombrables infermers.

En 1978, l’Hospital Sant Joan de Déu amplia les seves instal·lacions i incorpora un Centre de Rehabilitació en ple centre de la capital balear.

Ja en 1991, es crea la Unitat de Neurofisologia i al poc temps la Neurologia i la de Reumatologia. A més l’hospital subscriu el seu primer acord amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).

És ja en 1998, després de l’obertura de nous hospitals a Mallorca, Sant Joan de Déu decideix redissenyar la seva estratègia per a mantenir la seva activitat i comença a orientar-se cap a un nou model assistencial. S’incorpora la Unitat de Medicina Interna.

L’any 2002, s’implanta una nova estructura funcional que divideix a l’hospital en 2 àrees diferenciades; la primera planta acull la Unitat Geriàtrica d’Aguts (UGA) i la segona les Unitats de Mitja Estada (UME) i de Cures Especials (UCE).

L’any 2005 va ser un any molt especial per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, amb la celebració del 50 aniversari la seva obertura, es va iniciar la construcció del nou edifici, que va ser inaugurat pels Prínceps d’Astúries l’any 2007.

L’any 2008, l’Hospital consolida el seu model assistencial i és un referent a Mallorca en geriatria, rehabilitació i cirurgia ortopèdica i traumatologia. Es reforma de manera integral el Centre de rehabilitació de Sant Joan de Déu, situat al carrer Patronat Obrer, en el centre de Palma.

Ya en el 2011, se inician las obras del antiguo edificio y en el 2012 se inaugura una nueva unidad de cirugía sin ingreso.

L’any 2013 l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma i el servei de salut públic de Balears (IB-Salut) van signar un conveni mitjançant el qual l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma passa a formar part de la xarxa hospitalària pública de les illes Balears, integrant-se de manera plena en el sistema sanitari públic d’aquesta comunitat.

L’any 2014 s’inaugura l’ampliació i renovació de l’antic edifici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma amb el que tota la infraestructura hospitalària és de nova creació.

L’any 2015 es posa en funcionament la unitat de lesió medul·lar i la unitat de medicina de l’esport.

En 2017 s’aprova en el Parlament Balear, per unanimitat de tots els partits polítics, l’ampliació de fins a vint anys de la vinculació de l’Hospital Sant Joan de Déu a la sanitat pública balear, a més, es posa en marxa la nova Unitat de Diagnòstic per la imatge.

En 2018, es col·loca la primera pedra del nou Hospital Sant Joan de Déu d’Inca. Este hospital, fruto del acuerdo con el Govern balear, dará respuesta a la necesaria atención a la cronicidad en las comarcas del Raiguer y la Serra de Tramontana.

L’any 2019 entra en vigor el nou Conveni Singular de vinculació entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IB Salut) i Sant Joan de Déu a Mallorca a la Xarxa Hospitalària Pública de les illes Balears per als següents 20 anys, a més, el 21 d’octubre de 2019, s’inaugura l’Hospital SJD d’Inca. También se acredita al hospital como Unidad Docente en Geriatría.

L’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca pertany a la Província Sant Joan de Déu d’Espanya de l’Ordre Hospitalària, una institució sense afany de lucre que pertany a l’església catòlica i es dedica a l’atenció sanitària, sociosanitària, social​, docent i de recerca a través de diversos dispositius, entre els quals s’inclouen hospitals, centres de salut mental, centres per a persones amb discapacitat, per a persones grans i per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

L’Ordre Hospitalària sosté un model d’atenció integral centrat en la persona assistida i en el seu entorn social i familiar, adaptat als reptes de la societat actual, amb els objectius de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida sense distinció per qüestió de gènere, creences o origen, i per a crear una societat més justa i solidària.

A Espanya, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu compta amb una xarxa de 80 centres sanitaris, socials, sociosanitaris, docents i de recerca que atenen a gairebé un milió de persones l’any. Està integrada per 180 Germans, 15.000 professionals, gairebé 3.500 voluntaris i nombrosos donant i benefactors.

En el món, l’Ordre Hospitalària és present en 52 països amb 405 centres i fundacions socials, sanitaris, docents i de recerca en el món, realitzant més de 35.000.000 d’atencions l’any. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de 1.012 Germans, 65.000 professionals i 23.500 voluntaris/es.

Més información: www.sjd.es

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160