QUALITAT


Acreditació de la gestió mediambiental ISO 14001. L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma entén el medi ambient com un principi bàsic. Per això, s’ha implantat un sistema de gestió mediambiental (basat en la norma ISO 14001:2004), amb la finalitat de garantir la protecció del medi ambient.

Acreditació de la seguretat de la informació basat en ISO 27001. Existeix un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) basat en ISO 27001, que segueix un cicle de millora contínua, assegurant així la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes d’informació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma i per descomptat, garantint el compliment de totes les obligacions legals aplicables.

Acreditació de la unitat de neurorehabilitació hospitalària i ambulatòria i de rehabilitació física i ambulatòria basat en norma ISO 9001: 2015. La implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la gestió dels processos, permet a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma promoure un sistema basat en la millora contínua a fi d’augmentar la seva eficàcia i la satisfacció dels clients tenint en compte les seves necessitats i expectatives.

Certificació per la pràctica transfusional, auto donació i gestió de qualitat. Fundació CAT – ENAC.

Acreditació com a hospital pertanyent a la xarxa d’hospitals d’utilització pública del Servei Balear de la Salut (IB-Salut).

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma pertany a l’Associació UBES: Unió Balear d’Entitats Sanitàries.

 

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160