ACTUALIDAD:

No more posts
Unidad-Covid-SJD-1200x900.jpeg

Informació actualitzada sobre la Covid-19 a l’Hospital SJD Palma · Inca


 

04.05.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca reinicia l’11 de maig la seva activitat quirúrgica

Es reprenen les consultes externes presencials, l’àrea quirúrgica i la rehabilitació prioritzant la seguretat de pacients i professionals.

Dilluns que ve 11 de maig es reprendrà de manera gradual l’activitat de l’àrea quirúrgica, consultes externes i rehabilitació dels centres assistencials de Sant Joan de Déu a Mallorca.
Com a centre referent en l’atenció del pacient crònic complex, en els últims dos mesos ha hagut de prevaler en l’atenció de pacients Covid-19 dins de la Xarxa Pública Sanitària de les Illes Balears, anul·lant així tota l’activitat assistencial, a excepció de consultes successives telefòniques i sessions de rehabilitació de caràcter urgent. Actualment, gràcies a que les dades indiquen certa estabilitat, s’han establert una sèrie de mesures de prevenció perquè el reinici d’activitat garanteixi la màxima seguretat dels usuaris i treballadors.

L’Hospital SJD de Palma ha procedit a separar físicament l’estructura del centre entre l’àrea Covid-19 i tota la resta d’àrees, desdoblegant els circuits de les seves instal·lacions perquè la zona Covid-19 quedi completament confinada de la resta de l’hospital. D’aquesta manera, amb accessos separats s’evita el risc de contagi dins de l’edifici. A més, s’han implantat mesures d’higiene i prevenció com a repartiment de màscares, col·locació de dispensadors de solució alcohòlica, increment del servei de neteja, adequació de les sales d’espera distanciant seients entre pacients.

Per una altra banda, destacar que l’Hospital SJD Inca ha romàs lliure de Covid-19 durant aquest període, sense cap pacient ni col·laborador amb coronavirus positiu. Aquest centre hospitalari inaugurat el mes d’octubre passat, va augmentar la seva dotació inicial de 64 llits de geriatria, cures pal·liatives i neurorehabilitació, amb un total de 80 llits, tots lliures de contagiats per a atendre oferint la màxima seguretat i qualitat assistencial possible. La Dra. Sandra Ferrer, directora mèdica adjunta de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca comenta: “des del primer moment en què es van obrir les unitats Covid-19 de SJD Palma, vam veure la necessitat d’acollir un volum d’activitat major a Inca, donant així resposta a les necessitats sanitàries d’aquells pacients sense patologia Covid-19 que requerien d’hospitalització. S’ha continuat tractant a pacients crònics avançats i oferint suport d’atenció domiciliària, a més d’acollir ingressos de pacients negatius procedents de residències d’ancians”.

Inici d’activitat presencial en diferents àrees

Per a la posada en marxa de l’àrea quirúrgica, que s’iniciarà en primer lloc en SJD Inca, es prioritzaran els pacients més urgents i de baix risc, començant per la cirurgia sense ingrés i realitzant PCR a tots els pacients abans de la intervenció i el test ràpid el mateix dia de la cirurgia. El personal de quiròfan se sotmetrà a controls freqüents per a garantir la seva seguretat i la dels pacients que siguin operats.

En consultes externes, tant als hospitals SJD Palma i SJD Inca com en el Centre de Rehabilitació de Palma, es continuarà oferint atenció telefònica en totes les seves especialitats, introduint de manera progressiva les visites presencials, seguint criteris clínics preferents en les citacions.

Quant a l’àrea de rehabilitació, s’ha desenvolupat un pla de citacions per a visites presencials amb la finalitat d’abordar les principals patologies que fins al moment s’atenien gràcies a l’equip de fisioteràpia domiciliària. Els casos prioritaris com a pacients postquirúrgics, postfractures o dolor mal controlat, entraran en el programa de rehabilitació ambulatòria respectant les mesures de protecció tant del pacient com del personal.

D’altra banda, s’iniciarà el servei de radiologia d’una manera escalonada, incorporant la realització de ressonàncies magnètiques preferents citades amb un espai de temps major per a assegurar les distàncies i evitar aglomeracions.

Prevenció laboral

Com a mesura de prevenció, l’Hospital SJD Palma · Inca està realitzant controls al tot el personal per a garantir la seguretat i protegir l’assistència sanitària en tots els seus centres.

 


 

24.04.2020

Què és un tutor de EPIs?

S’ha convertit en una figura imprescindible per a protegir a la resta de professionals sanitaris.

La Unitat Covid de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha incorporat al seu equip la figura de tutor o observador de EPIs exercida per fisioterapeutes l’objectiu dels quals és guiar en la col·locació i retirada de l’Equip de Protecció Individual (EPI) per a evitar errades en el sistema de protecció del personal assistencial.

Les circumstàncies de les Unitats Covid requereixen tenir més precaució i seguir pas a pas els protocols establerts per part del professional en el moment en el qual s’accedeix, però especialment en el moment en el qual se surt de la zona infectada. En tractar-se d’un procés llarg, tenint en compte que els professionals passen molta calor en portar els EPIs, comptar amb l’ajuda d’un altre professional que ajudi a revisar cada pas resulta molt útil per a assegurar-se de la protecció de la resta de professionals sanitaris.

 


 

16.04.2020

Els pacients de les unitats Covid-19 de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma posen cara als professionals sanitaris que els atenen.

Aquesta iniciativa forma part de les nombroses activitats solidàries i d’atenció integral que s’estan duent a terme a l’hospital.

Des de fa més d’un mes, l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca s’ha hagut de reinventar per a adaptar-se a una nova situació causada per la pandèmia Covid-19. Com a centre assistencial, els canvis han afectat tant la distribució del personal per les plantes, com al repartiment de material, accessos d’entrada, cafeteria o serveis de neteja, pràcticament tots els procediments s’han vist afectats a causa de l’estat d’alarma. El que no ha canviat, ha estat el model assistencial basat en l’atenció integral i la solidaritat que caracteritza als centres de Sant Joan de Déu. Sota aquest context, han sorgit iniciatives per a oferir una atenció més humana i solidària a l’altura de les circumstàncies.

Que els professionals de les Unitats Covid-19 portin una fotografia amb el seu nom és la millor manera que els pacients puguin veure la cara de la persona que es troba darrere dels EPIs. “Després de tantes hores d’ingrés, volem que els nostres pacients vegin el somriure dels qui els atenen i els cuiden” comenta Isabel Román, directora infermera del centre.

Per a pal·liar l’aïllament i cuidar la salut emocional, s’estan realitzant nombroses videollamades entre pacients i els seus familiars, de fet, s’ha reforçat el servei incorporant a diversos fisioterapeutes que s’encarreguen de dur a terme aquests contactes així com d’intervenir terapèuticament a pacients Covid-19 susceptibles d’empitjorament funcional a causa de l’immobilisme al qual porta una estada de diverses setmanes de temps d’ingrés. A més, l’equip d’atenció psicosocial (EAPS) realitza suport telefònic a pacients i familiars per a acompanyar-los durant l’ingrés, alta o duel per pèrdua.

També s’ha creat d’un grup de col·laboradors destinats a oferir informació diària als familiars, considerant l’acte d’informar com a prioritari en la cura de les persones que atenem i de les seves famílies.

Donacions solidàries

L’Hospital SJD Palma · Inca vol agrair la resposta solidària que està rebent per part d’empreses i particulars que fan arribar donacions d’equips de protecció (màscares, pantalles, suports, etc.), cremes de mans, passatemps o revistes, etc. a més de centenars de cartes d’ànim i missatges dirigits a pacients i treballadors. Fins i tot, accions com la d’acollir animals de companyia de manera solidària per a aquells que no puguin fer-se càrrec de les seves cures de manera temporal.

Consulti el resum d’iniciatives solidàries i d’atenció integral posades en funcionament arran de la pandèmia Covid-19.

 


 

03.04.2020

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma amplia a 54 llits la capacitat de la Unitat Covid-19

La segona unitat incorpora 20 llits més per a donar resposta a la sol·licitud del IB-Salut

La Unitat Covid-19 que es troba a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma augmenta la seva capacitat de 34 a 54 llits per a poder acollir un major nombre de pacients positius de Covid-19.

Aquesta ampliació respon a la petició per part delIB-Salut d’habilitar més llits per a atendre nous pacients derivats d’altres hospitals o residències. Fins ara, els pacients aïllats es trobaven situats en una unitat habilitada amb 34 llits, amb l’obertura de la segona unitat es disposarà d’un total de 54 llits. Per a seguir les recomanacions que estableix el Ministeri de prevenció i control de la infecció, totes dues unitats es troben aïllades de la resta de l’hospital gràcies a la creació de nous circuits de net i brut i ingressos hospitalaris. A més, compta amb vestuaris per a personal dins de les mateixes unitats. D’altra banda, una tercera unitat s’està preparant per a poder atendre pacients sospitosos en els pròxims dies.

El perfil de pacient ingressat és geriàtric i compta amb una àmplia cobertura de metges, infermeres i auxiliars per pacient, a més de comptar amb la figura del tutor que supervisa la posada i retirada correcta dels EPIs per part dels professionals.

Relació pacient i família

Per a pal·liar la solitud dels pacients ingressats, tots disposen de TV gratis i, a través de canal intern de l’hospital, se’ls llegeixen les cartes que ens fan arribar a través del programa #CartasconAlma. També s’estan realitzant vídeo anomenades amb els seus familiars si la situació així ho permet. Encara que actualment les visites estan restringides, les famílies reben un avís quan el pacient està en situació d’últims dies per si volen venir a acomiadar-se. A més, s’està reforçant la informació telefònica a les famílies sobre com està el pacient quant al seu descans, alimentació, estat d’ànim, per a fer-li arribar algun missatge per la seva part i per a rebre atenció espiritual i religiosa.

Cal destacar també que la unitat de Psicologia de l’Hospital ha elaborat un programa d’atenció psicològica per a poder atendre els professionals, pacients o familiars que així ho precisin.

 


 

26.03.2020

#Cartas con alma

Perquè els nostres pacients aïllats puguin rebre missatges de suport i sentir-se més acompanyats, ens unim a la iniciativa #cartasconalma.

Si vols participar, envia una carta a l’email cartascovidsjd@ohsjd.es i la hi farem arribar a través dels nostres col·laboradors.

Moltes gràcies!


 

20.03.2020

Posada en marxa de la Unitat Covid-19 a l’Hospital SJD Palma.

Disposa de 33 llits a l’Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca

El divendres 20 de març, es va posar en funcionament la unitat H1A a l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma per a pacients afectats pel COVID-19, en concret, comptem amb 33 llits en Hospital SJD Palma i 4 llits a l’Hospital SJD Inca.


Exoesqueleto-Foto-3-e1588667568738-1200x675.jpg

El vídeo Gràcies Exoesquelet reflecteix l’experiència com a pacient d’aquest dispositiu terapèutic

Fa un any, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma va presentar el primer exoesquelet terapèutic que dóna servei a Balears a pacients amb lesió medul·lar, dany cerebral i altres malalties neurològiques. Durant aquest període, s’han beneficiat un total de 55 pacients i s’han realitzat 462 sessions. Cal recordar que aquest instrument terapèutic va ser incorporat a l’Hospital SJD Palma gràcies a la donació de Pabisa Hotels i Obra Social “la Caixa”.
El primer dispositiu robòtic de nova generació d’aquestes característiques que es va instal·lar fa un any a Espanya, pes tan sols 17 quilograms i permet atendre pacients amb diferents mesures i pesos, a més d’oferir la possibilitat de caminar en l’exterior.

Tal com es va explicar llavors, aquest dispositiu permet realitzar una rehabilitació dual, des d’un punt de vista físic, ja que evita l’atròfia muscular i facilita la mineralització dels ossos i, des d’un punt de vista cognitiu, ja que permet que els pacients amb lesions medul·lars incompletes o ictus no gaire estesos, qualificats com a malalts en procés de recuperació, puguin recuperar la percepció que tenen com a ésser humà bípede.
Gràcies a les dades obtingudes durant aquests mesos, es pot certificar que la teràpia amb exoesquelet millora la qualitat de vida dels pacients. La variable de velocitat de la marxa del pacient és on s’ha reflectit un major impacte, però també en altres paràmetres com a millora de l’equilibri, mobilitat i confiança en l’equilibri. Els terapeutes implicats en aquest tractament també han observat canvis rellevants, que no s’han registrat mitjançant escales, com a millores en el patró de marxa, autoestima i motivació dels pacients. Des de Juliol del 2019 es realitzen a l’Hospital SJD Palma 20 hores a la setmana de rehabilitació amb l’exoesquelet.
El repte futur de l’Hospital SJD Palma és poder ampliar la teràpia amb exoesquelet a un major nombre de pacients i continuar apostant per la innovació com a centre públic de referència en Neurorehabilitació en la Comunitat Balear.
Experiència pacient
Cal destacar que els pacients atesos mitjançant l’exoesquelet s’han mostrat molt agraïts per introduir a Balears aquesta tecnologia que els aporta grans avanços en el seu procés de rehabilitació. Tant és així, que alguns d’ells ens van voler narrar la seva experiència en el vídeo que compartim en la nostra pàgina web i que adjuntem a continuació:


Fachada-Hospital-Inca-2-1200x799.jpg

El nou Hospital Sant Joan de Déu d’Inca obre les seves portes oficialment. Concretament, des del 21 d’octubre, quan s’ha dut a terme l’acte d’inauguració al qual han assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el president del Parlament, Vicenç Thomàs; el Superior General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Germà Jesús Etayo, l’alcalde d’Inca, Virgili Moreno; i el director gerent de l’Hospital, el Dr. Joan Carulla.


Les obres han complert els terminis previstos, de prop de 17 mesos, des que es posés la primera pedra el passat 4 de juny de 2018. Des del moment de l’obertura, s’ha procedit a iniciar la seva activitat assistencial, que s’anirà desenvolupant de manera gradual.

L’Hospital disposa d’una superfície total de 6.000 m2 en el qual treballaran més d’un centenar de professionals i compta amb 80 llits en dues unitats d’hospitalització, dos quiròfans, dos gimnasos de rehabilitació, un hospital de dia amb 20 places, 6 consultes externes i una unitat de diagnòstic per la imatge amb ressonància magnètica.

La construcció d’aquest nou centre assistencial, integrat com l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, en la xarxa d’hospitals públics de Balears, ha suposat una inversió aproximada de 12 milions d’euros per part de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, l’objectiu del qual és donar resposta a les necessitats de la població de l’àrea de salut de Tramuntana com a part de l’estratègia de la cronicitat de la Conselleria de Salut del Govern dels Illes Balears.
Aquest nou hospital a Inca mantindrà la mateixa cartera de serveis que el de Palma com a centre de referència en rehabilitació i neurorrehabilitació, geriatria i cirurgia ortopèdica i atendrà a tots els veïns de la Comarca del Raiguer i de l’àrea de Tramuntana. Fomentar l’autonomia, l’autocura i l’apoderament dels pacients i les seves famílies; fomentar el caràcter integral del model d’atenció a malalts crònics, i servir com a model d’atenció a altres hospitals dedicats a la cronicitat són els objectius de la infraestructura.


slide_mort_CAST

 

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma celebra el proper 9 de novembre la II Jornada «Viure la mort» que versarà sobre el procés de l’escolta activa com a eina terapèutica.

El programa recollirà els testimoniatges i experiències de professionals relacionats amb l’acompanyament en el final de la vida i que treballen dia a dia amb pacients i familiars.

Ja estan obertes les inscripcions.

Programa

Inscripcions


P1110382_web
IMG_1087_web
P1110385_web
IMG_1115

 

 

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma estrena unitat de diagnòstic per la imatge. Aquest servei comptarà amb dos aparells d’última generació de TAC i Ressonància Magnètica que se sumaran als quals hi havia al centre de radiologia convencional i un nou ecògraf. Aquesta nova unitat ha suposat una inversió de 2,2 milions d’euros.

Durant la inauguració, el Dr. Joan Carulla, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu ha explicat que durant el 2016 s’han realitzat més de 2.000 ecografias i més de 14.500 proves de radiologia convencional. A aquestes cal sumar els més de 600 TACs i 4.200 ressonàncies magnètiques, que es van indicar a Sant Joan de Déu i que ja es podran oferir al propi hospital, evitant molèsties als pacients que fins al moment havien de desplaçar-se a altres centres.

L’ampliació d’aquesta unitat es deu a la voluntat de l’Hospital Sant Joan de Déu i del IB-Salut de prestar un millor servei i més proper als pacients.

En aquest sentit, el Director gereral del IB-Salut, el Dr. Juli Fuster, ha assegurat que aquestes instal·lacions a l’Hospital Sant Joan de Déu, com a centre integrat a la xarxa pública d’hospitals de la Comunitat, contribuiran també a reduir les llistes d’espera en aquestes proves diagnòstiques.

La nova unitat comptarà amb un equip professional format per dos metges radiòlegs, tres tècnics en radiodiagnòstic, un infermer i dues administratives per a l’àrea d’admissió.

Ressonancia Magnética

 La Ressonància Magnètica MAGNETOM Sempra 1.5T és el primer equip d’aquestes característiques que s’instal·la a Espanya i un dels dos primers equips venuts al Món després del seu llançament al desembre de 2016. Aquesta nova plataforma de Siemens Healthineers permet una major capacitat en el nombre de proves i una major varietat d’aplicacions clíniques. El nou sistema incorpora els protocols clínics més avançats que permeten estudiar les funcions neuronals dels pacient. A més, permet realitzar els estudis oncològics i la cardiorresonancia, que contribuiran a alleujar les llistes d’espera del sistema públic. Així mateix, aquest nou aparell produeix un nivell acústic molt baix i s’aconsegueix així un major confort que amb els equips existents fins ara. A més, els temps de mesurament estan molt optimitzats per adquirir la imatge amb el menor temps possible escurçant de forma significativa la estància dins de l’imant.

TAC

El SOMATOM go. Now suposa una notable millora ja que la seva tecnologia avançada millora considerablement la qualitat de les imatges en estructures òssies, que és la principal indicació d’aquesta prova a l’Hospital Sant Joan de Déu. Una altra dels avantatges d’aquest aparell és la reducció del temps d’execució, a més de precisar, en els casos necessaris, una menor quantitat de contrast en els exàmens, fet que limita les possibles complicacions i es tradueix en una major cura del pacient.

Confort pel pacient

L’Hospital Sant Joan de Déu, fidel al seu model d’atenció centrat en la persona, ha plantejat unes instal·lacions el més confortables possible per als pacients. Amb la finalitat de pal·liar l’estrès previ a la realització de les proves diagnòstiques, s’ha treballat amb una gamma cromàtica càlida i una il·luminació tènue en la sala d’espera que contribueix a l’estat de relaxació dels pacients. Així mateix, a la sala de ressonància magnètica es poden visualitzar imatges dinàmiques i paisatges de Mallorca, fet que proporciona un entorn més agradable i menys tens.


Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160