El Hospital Sant Joan de Déu de Palma es consolida com a centre de rehabilitació i promoció de l’autonomia

julio 18, 2018
IMG_2161-e1504609864681-1200x1600.jpg

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha atès a un total de 27.497 pacients l’any 2017, la qual cosa ha suposat l’obertura total de llits de l’hospital durant tots els mesos de l’any i un increment substancial de l’activitat de consultes externes i intervencions quirúrgiques.

Seguint en la línia iniciada fa uns anys, l’Hospital Sant Joan de Déu, una vegada integrat plenament a la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears, s’ha convertit en un centre de referència en els processos que afecten la funcionalitat de la persona i, per tant, necessiten rehabilitació per millorar la seva autonomia. Especialment des de l’obertura de l’única unitat d’atenció a persones amb lesió medul•lar de la comunitat balear, permetent que els pacients afectats d’aquesta dolència puguin fer-se les seves revisions sense necessitat de sortir de l’Illa. En aquest sentit, s’han atès 8.368 pacients en l’àrea de rehabilitació, 7.127 hospitalitzats i 1.241 en regim ambulatori.
Precisament, com a complement a l’atenció sanitària, durant el 2017 i amb la finalitat de continuar la labor de promoció i manteniment de l’autonomia, s’ha iniciat el Programa de Promoció de l’Autonomia Personal (PROA) finançat per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i del que s’han pogut beneficiar de manera ambulatòria un total de 47 usuaris amb lesions neurològiques com a dany cerebral adquirit o lesió medul•lar i que, una vegada finalitzada la seva hospitalització i posterior fase de rehabilitació, presenten algun tipus de discapacitat.
En el segon semestre de 2017 cal destacar l’obertura de la unitat de diagnòstic per la imatge, fet que ha permès ampliar les proves que ja es realitzaven anteriorment amb la incorporació d’un TAC i un aparell de Ressonància Magnètica d’última generació. Aquesta millora de la unitat ha afavorit que s’incrementés també l’activitat en aquesta àrea, realitzant 5.207 ressonàncies magnètiques, gairebé 1.000 més que l’any anterior i 720 TAC, un centenar més que en l’exercici precedent. Aquest increment ha contribuït, al seu torn, a disminuir les llistes d’espera de l’IB Salut.
Durant el 2017 també s’ha produït un augment de les consultes externes en totes les àrees, destacant les de traumatologia que han passat de les 35.090 realitzades en el 2016 a les 36.197 que es van dur a terme en el 2017 i han augmentat, alhora, el nombre d’intervencions quirúrgiques, passant de les 3.944 del 2016 a les 3.983 del 2017.

Memoria 2017

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160