La primera Unitat Geriàtrica d’Ictus de Balears fa balanç del seu primer any d’activitat

enero 24, 2022
hospital-sant-joan-deu-palma-inca-dravinuela-unidad-geriatrica-ictus-3-1200x1220.jpg

L’ictus és la segona causa de mortalitat a nivell mundial, i dues terceres parts són persones grans. A més, representa la primera causa de discapacitat física en aquest grup i la segona de demència. Amb una incidència anual de gairebé dos pacients per cada 1.000 habitants, duplicant-se amb cada dècada complerta, l’ictus es converteix en una malaltia molt freqüent a la població (1 de cada 100 més grans de 75 anys). Per donar resposta a aquesta necessitat, aquest mes de gener es compleix un any des que SJD posàs en marxa la primera Unitat Geriàtrica d’Ictus de les Illes Balears, amb l’objectiu d’un enfocament terapèutic geriàtric i rehabilitador. Com explica la doctora Margarita Viñuela, cap de Servei de Geriatria de l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca, “és evident que un percentatge molt alt de pacients amb ictus són més grans i que hem d’evitar la discriminació en l’accés a recursos i tractaments a base a l’edat i basar-lo, però, en la situació funcional prèvia, individualitzant les decisions per poder donar una atenció integral i eficaç. Els pacients d’edat avançada tenen més risc de mortalitat, pitjors resultats funcionals, més estada hospitalària i més probabilitat d’ingrés a una residència”.

Recuperació

Segons explica la Dra. Viñuela, “l’existència de més o menys seqüeles depèn de factors com l’edat, la gravetat, la localització, la naturalesa de la lesió, la presència de fibril·lació auricular, diabetis o hipertensió. Els factors que prediuen més la possibilitat de recuperació són l’edat i el grau d’autonomia prèvia. Pel que fa als més grans de 65 anys sabem que tenen més mortalitat, més discapacitat, que les hospitalitzacions són més prolongades i que presenten més complicacions, especialment infeccioses”.

Enfocament multidisciplinar

L’enfocament, com en qualsevol altra unitat de Geriatria, és multidisciplinar i abordant a la persona gran de manera integral: les esferes mèdica, funcional, cognitiva, psicològica, social i espiritual. A més, es pretén ajudar en la presa de decisions i en la tramitació de recursos. Els diferents professionals que integral l’equip de la Unitat (metge geriatre, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda, equip d’infermeria, treballadora social, neuropsicòleg i psicòleg) estan permanentment en contacte per poder donar resposta a les necessitats que sorgeixin. Després de l’alta hospitalària, aquest pacient continua el tractament rehabilitador de manera ambulatòria o domiciliària. Pacients candidats també podrien continuar-la a l’hospital de dia geriàtric”, argumenta la responsable de la Unitat.

El criteri dels ingressos

Els pacients ingressats a la unitat són més grans de 70 anys, independents o amb dependència lleu i sense deteriorament cognitiu avançat, que necessiten continuar ingressats per a rehabilitació de l’ictus una vegada la fase aguda és superada. Se n’exclouen els pacients que pateixen demències o malalties neurològiques avançades, aquells amb una dependència moderada o greu, aquells pacients pal·liatius en situació terminal o aquells amb trastorns psiquiàtrics descompensats. “En aquesta unitat disposem de 10 llits i les estades previstes són d’aproximadament tres mesos. La finalitat és la recuperació màxima de la funcionalitat, atenent la qualitat de vida del pacient i adequant els recursos sanitaris de manera eficaç i eficient per reintegrar el pacient al seu domicili o en la millor ubicació possible”, conclou la Dra. Viñuela.

Balanç

El primer any de funcionament de la Unitat ha estat molt positiu. Tot i haver-se vist reduït el nombre de llits en períodes concrets per atendre les demandes de la crisi sanitària causada per la pandèmia SARS-Covid-19, durant aquest primer any d’activitat, s’han atès 30 pacients. Poc més de la meitat són dones.

Què suposa ser la primera i única unitat a Balears? Ho explica la Dra. Margarita Viñuela: “És una gran oportunitat per demostrar que els pacients grans també evolucionen bé si posem al seu abast les eines necessàries. Per nosaltres, és un projecte molt prometedor perquè veiem que, tot i estar al mig d’una pandèmia i amb totes les limitacions que això ha suposat, ha tingut molt bons resultats al llarg d’aquest any”. El perfil del pacient tractat a la Unitat ha estat el següent: el 40% dels pacients tenien entre 75 i 84 anys i un 43% més de 85 anys. Els pacients menors de 75 anys van tenir estades menors, al voltant de 2 mesos. El grup de 75 a 84 anys és el que millor resultat global va tenir, encara que van necessitar estades una mica més perllongades. “Estem molt satisfets que indicadors com la institucionalització (pacients que venien del seu domicili ia l’alta hagin hagut d’anar a residència) i la mortalitat hagin estat inexistents a la unitat. Totes les altes han tornat al domicili previ. Podem concloure que la Unitat Geriàtrica d’Ictus ha tingut molt bons resultats i aquest tipus d’abordatge especialitzat, ofereix una resposta adaptada a les necessitats del pacient gran amb ictus”, resumeix com a balanç la Dra. Viñuela.

 

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160