La Fundació SJD Serveis Socials Mallorca inicia la campanya ‘Cap nin i nina sense vacacions’

noviembre 26, 2021
Cap-nin-sense-vacaciones-1-3.jpeg

La Fundació SJD Serveis Socials Mallorca acompanya a famílies a superar les situacions de vulnerabilitat que
viuen. Per aquest motiu, des de novembre fins al mes de gener promou la campanya ‘Cap nin i nina sense
vacances’. L’objectiu d’aquesta campanya és cobrir les necessitats d’oci i temps lliure de qualitat dels nins, nines i
adolescents acollits a la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca Serveis Socials (FSJD) durant els períodes de
vacances escolars. Les activitats es duran a terme a clubs d’esplai, entitats privades i ONGs que treballen el
lleure infantil i juvenil, fomentant així la inclusió sociocomunitària. També inclouran activitats extraescolars
esportives (futbol, bàsquet), cobertura de períodes de vacacions escolars (escoles d’estiu, Pasqua, Nadal) i
subvencions d’acampades.

Amb una recaptació de 80 €, s’aconseguirà que un infant participi en activitats extraescolars esportives
durant un mes; amb 100 €, es cobrirà una setmana de vacances escolars a un club d’esplai o granja escola.
Col·labora per millorar el benestar emocional, la qualitat de vida i a fer realitat els desitjos de molts nens
acollits a la Fundació SJD Mallorca.

Per més informació i donacions: Cap nin i nina sense vacances

Fundació SJD Serveis Socials Mallorca

La Fundació SJD acull famílies en situació de risc d’exclusió social. Més de 350 famílies vulnerables amb
menors a càrrec han passat pel nostre recurs d’acolliment residencial des que obrirem les nostres portes
l’any 2015. La pèrdua de la llar és un factor potencialment estressant que pot comportar alteracions en el
desenvolupament psicoafectiu d’aquests infants i joves. Perdre la llar suposa la pèrdua d’estabilitat, de
vincles i de seguretat. Pot comportar pors, inseguretat i angoixa si l’acompanyament no és l’adequat. El joc
és sense cap mena de dubte, un factor de protecció fonamental per preservar la salut física, psicològica i
emocional d’aquests infants que pateixen la precarietat econòmica d’una situació familiar d’extrema
fragilitat. Els infants i adolescents són especialment vulnerables. És necessari fomentar espais
sociocomunitaris de lleure i oci saludable, espais de joc i esport compartit amb iguals per tal d’afavorir un
òptim desenvolupament psicoafectiu. Perdre la seva llar no ha de suposar en cap cas la pèrdua de la seva
infància.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160