L’ Hospital Sant Joan de Déu incorpora la firma de consentiments informats i contractes digitals

febrero 22, 2018
IMG_2618-1200x900.jpg

Ja s’han signat 2.500 documents en format digital: 1.100 contractes i 1.400 consentiments

L’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, en la seva aposta per la gestió respectuosa amb el medi ambient, ha incorporat durant el 2017 dues iniciatives innovadores: la signatura digital dels contractes laborals i la signatura dels consentiments informats de l’àrea quirúrgica arribant a signar 2.500 documents des de la seva implementació.

Signatura de contractes digitals
Durant l’any 2017 es va dur a terme la total implantació de la signatura digital dels contractes laborals, arribant a signar al voltant de 1.100 contractes amb aquest sistema, obtenint una valoració molt positiva per totes les parts .
La iniciativa pretenia, entre d’altres, assolir diferents objectius com a facilitar el procés de signatura i posada a disposició dels treballadors de la documentació, avançar en la consolidació com a hospital sense papers, estalviar temps i espais d’arxiu a més de constituir-se com a una prova pilot per a futures experiències de signatura digital en àrees assistencials.
El servei de signatura biomètrica permet rubricar el document en una tablet amb totes les garanties legals. Es genera automàticament un arxiu en format pdf que és el document original posant-ho a disposició de la persona que ho signa a través del Portal del Treballador.


Signatura de consentiments informats
Una vegada implantada amb èxit la signatura digital dels contractes laborals, l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha continuat amb la digitalització dels seus arxius incorporant la signatura digital dels consentiments informats quirúrgics. D’aquesta manera, els pacients que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica signen el seu consentiment informat a una tableta i reben, de manera instantània, la documentació al seu correu electrònic. Aquesta nova tecnologia permet fer una informació prequirúrgica més exhaustiva per part del metge responsable i alhora, incideix en la seguretat del pacient, ja que el consentiment informat queda incorporat també de manera automàtica a la història clínica digital. Des de la seva implantació el mes de setembre de 2017 s’han signat 1.400 consentiments informats digitals

Aquestes mesures pretenen reduir al màxim la documentació que es produeixi en paper fent un hospital més sostenible i respectuós amb el medi ambient. En aquesta línia, l’Hospital acaba d’obtenir la renovació de l’ISO 14.001 amb què compta des de l’any 2007.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160