UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y ESPECIALES

Responsable mèdic: Dra. Ana Luque Blanco

NIVELLS ASSISTENCIALS

  • UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES: Destinada a persones que es troben en situacions de malaltia avançada progressiva i sense possibilitat raonable de resposta al tractament curatiu de la seva malaltia. Considera com a unitat al malalt i la seva família i atén als símptomes físics, clínics, emocionals i a l’impacte social i espiritual que aquestes situacions provoquen.
  • UNITAT DE DANY CEREBRAL IRREVERSIBLE O NO RECUPERABLE: Unitat de referència en la Comunitat Balear. Dóna atenció específica als pacients amb malaltia neuro-degenerativa o lesions cerebrals amb seqüeles molt greus en estat vegetatiu persistent, en estat vegetatiu permanent o a pacients amb mínima consciència.
  • UNITAT DE CURES ESPECIALS: Destinada a l’atenció dels pacients amb alta complexitat clínica i diferents nivells de dependència funcional que precisen cures hospitalàries continuades.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registre Sanitari: 4715

Centre de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registre Sanitari: 5160