RECOMANACIONS PER PACIENTS I FAMILIARS

A partir del dia 11 de maig, es reprendrà de manera gradual l’activitat de l’àrea quirúrgica, consultes externes i rehabilitació dels centres assistencials de Sant Joan de Déu a Mallorca.

Per aquesta raó, s’han establert una sèrie de mesures de prevenció perquè el reinici d’activitat garanteixi la màxima seguretat dels usuaris i familiars així com la protecció dels professionals.

Àrea Quirúrgica:

[su_accordion class=»»] [su_spoiler title=»Abans de venir» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Es realitzarà al pacient una prova PCR 72 hores abans de la intervenció.
 • Acudir a l’hospital amb mascareta.
 • Presentar-se sol i ajustar-se a l’horari previst. Si no fos possible, venir amb només 1 acompanyant. Es recomana que el familiar no romangui en la sala d’espera durant la intervenció.
 • Si presenta algun símptoma com a febre, tos, diarrea i/o dificultat respiratòria avisar telefònicament a la central de cites i no acudir a l’hospital.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=»A la seva arribada a l’Hospital» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Realitzar una desinfecció de mans.
 • Portar posada una mascareta. Se li proveirà d’una en el cas de no portar-la.
 • Durant la intervenció, es recomana al familiar no romandre en la sala d’espera.
 • Si necessita prendre seient, respecti les indicacions de seint no disponible per a guardar la distància de seguretat.

Dins de l’àrea quirúrgica:

 • Se li realitzarà un test ràpid IgM abans d’entrar.

Recordi contactar amb l’hospital si durant els primers cinc dies des de la seva intervenció presenta algun símptoma com a febre, tos, diarrea i/o dificultat respiratòria.[/su_spoiler][/su_accordion]

Consultes externes:

[su_accordion class=»»] [su_spoiler title=»Abans de venir» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Acudir a l’hospital amb mascareta.
 • Presentar-se sol i ajustar-se a l’horari previst. Si no fos possible, venir amb només 1 acompanyant. Es recomana que el familiar no romangui en la sala d’espera durant la consulta.
 • Si presenta algun símptoma com a febre, tos, diarrea i/o dificultat respiratòria avisar telefònicament a la central de cites i no acudir a l’hospital. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=»A la seva arribada a l’Hospital» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Realitzar una desinfecció de mans.
 • Portar posada una mascareta. Se li proveirà d’una en el cas de no portar-la.
 • Validi la seva cita en els quioscos, desinfectant-se les mans prèviament.
 • Si necessita prendre seient, respecti les indicacions de seient no disponible per a guardar la distància de seguretat.
 • Si no és estrictament necessari, el familiar no haurà d’entrar en la consulta. En aquells casos que sí que ho requereixin, es guardarà la distància de seguretat.

Recordi contactar amb l’hospital si durant els primers cinc dies des de la seva consulta presenta algun símptoma com a febre, tos, diarrea i/o dificultat respiratòria.[/su_spoiler][/su_accordion]

Rehabilitació:

[su_accordion class=»»] [su_spoiler title=»Abans de venir» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Acudir a l’hospital amb mascareta.
 • Presentar-se sol i ajustar-se a l’horari previst. Si no fos possible, venir amb només 1 acompanyant. Es recomana que el familiar no romangui en la sala d’espera durant la rehabilitació.
 • Si presenta algun símptoma com a febre, tos, diarrea i/o dificultat respiratòria avisar telefònicament a la central de cites i no acudir a l’hospital.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=»A la seva arribada a l’Hospital» open=»no» style=»default» icon=»chevron» anchor=»» class=»»]

 • Realitzar una desinfecció de mans.
 • Portar posada una mascareta. Se li proveirà d’una en el cas de no portar-la.
 • Validi la seva cita en els quioscos, desinfectant-se les mans prèviament.
 • Es recomana al familiar no romandre en la sala d’espera.
 • Si necessita prendre seient, respecti les indicacions de seient no disponible per a guardar la distància de seguretat.

Recordi contactar amb l’hospital si durant els primers cinc dies des de la seva consulta presenta febre.[/su_spoiler][/su_accordion]

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160