Necessito que m’escoltis

II JORNADA «VIURE LA MORT«

Palma, 9 de novembre de 2017

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

[su_tabs][su_tab title=»NO TREBALLADORS HSJDPALMA«]


  Nom (obligatori)

  Llinatges (obligatori)

  NIF/NIE (obligatori)

  Lloc de feina (obligatori)

  Professió i càrrec (obligatori)

  Hospital (obligatori)

  Adreça (obligatori)

  Ciutat (obligatori)

  CP: (obligatori)

  Província (obligatorio)

  Email (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Justificant de pagament (obligatori només en cas que no esser personal de l’HSJD Palma)

  Dades de facturació: (Omplir en cas de no coincidir les dades de l’assistent amb les dades de facturació).

  Empresa

  CIF

  Adreça

  Ciutat

  CP:

  Província

  Email

  [/su_tab] [su_tab title=»TREBALLADORS HSJDPALMA«]


   Nom (obligatori)

   Llinatges (obligatori)

   NIF/NIE (obligatori)

   Lloc de feina (obligatori)

   Professió i càrrec (obligatori)

   Hospital (obligatori)

   Adreça (obligatori)

   Ciutat (obligatori)

   CP: (obligatori)

   Província (obligatorio)

   Email (obligatori)

   Telèfon (obligatori)

   [/su_tab][/su_tabs]

   Quota d’inscripció:
   – 25€

   Forma de pagament:

   Enviar aquest formulari degudament emplenat, adjuntant el comprovant de l’ingrés o transferència realitzada al compte IBAN ES93 0049 6088 6520 1602 2650 del Banc Santander Central Hispano.

   Places limitades per ordre d’inscripció.

   D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens facilita quedaran incorporades en un fitxer titularitat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Aquestes dades únicament seran utilitzades per part de l’Hospital en la gestió administrativa dels participants en les jornades, així comla tramitació de les certificacions i diplomes de les mateixes, sense estar previst cap altre ús. Les dades no se cediran
   a ningú sense el previ consentiment de l’titules de les mateixes. Si vostè vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa, pot fer-ho dirigint-se a la Gerència de l’Hospital: C / Sant Joan de Déu, 7, 07007 Palma.

   Hospital SJD Palma

   Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
   T.: +34 971 26 58 54

   Nº Registro Sanitario: 1007

   Hospital SJD Inca

   Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
   T.: +34 971 26 58 54

   Nº Registro Sanitario: 4715

   Centro de Rehabilitación SJD

   Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
   T.: +34 971 46 16 02

   Nº Registro Sanitario: 5160