L’Hospital de Sant Joan de Déu a Inca ja té la seva primera pedra

4 juny, 2018
7516834016__23A2792-copia-1.jpg

El Director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu, Joan Carulla, acompanyant del superior de la comunitat de germans, Gmà. Felipe Romanos i la Presidenta del Govern Balear, Francina Armengol han posat avui la primera pedra del nou centre de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu a la comarca d’ Es Raiguer.

Aquest nou hospital respon a una petició  de les autoritats sanitaries de la Comunitat per atendre les necessitats de la població. D’aquesta manera, el nou centre d’Inca  s’incorporarà plenament en l’estratègia de la cronicitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i donarà resposta a les creixents necessitats de la població de l’àrea de salut de Tramuntana.

La construcció d’aquest nou centre, que suposarà una inversió aproximada d’11 milions d’euros per part de Sant Joan de Déu, és possible gràcies a l’aprovació el passat mes de novembre de de la modificació del Decret llei 3/2013 de creació de la Xarxa Hospitalària Pública que permet ampliar la durada màxima del conveni singular de l’Hospital de 10 a 20 anys. Aquesta ampliació, aprovada amb el consens de totes les forces polítiques de l’arc parlamentari, permet a la institució apropar el seu model d’assistència integral i centrat en la persona als pacients, de manera que puguin rebre l’atenció pròpia de Sant Joan de Déu, més a prop dels seus llocs de residència.

L’Hospital Sant Joan de Déu a Inca

El nou Hospital de Sant Joan de Déu a Inca reproduirà el mateix model que el seu centre de Palma. Així, els ciutadans d’Inca i comarca comptaran amb un nou centre de referència en l’àmbit de la promoció  i recuperació de l’autonomia, i molt específicament, dins l’àmbit de l’atenció a pacients amb dany cerebral, així com l’atenció a la cronicitat.

L’hospital disposarà d’una àrea d d’hospitalització de 80 llits, que oferirà atenció geriàtrica, de neurorrehabilitació i cures especials i pal•liatives. Tindrà  44 habitacions, de les quals un mínim de vuit seran individuals.

Per altra banda, l’atenció en règim ambulatori inclourà el servei d’hospital de dia geriàtric i de rehabilitació funcional amb 20 places; consultes de geriatria, traumatologia i rehabilitació, i la interconsulta —presencial o no— amb altres especialistes del propi centre, amb facultatius d’Atenció Primària i amb personal d’infermeria gestor de casos, tant de Primària com de l’Hospital d’Inca.

Igualment, aquesta nova infraestructura disposarà d’una unitat de rehabilitació ambulatòria i domiciliària amb serveis de teràpia ocupacional, fisioteràpia, logopèdia i neuropsicologia.

Finalment, la cartera del centre inclourà serveis de cirurgia, farmàcia, radiodiagnòstic, laboratori, dietètica i nutrició i de teleassistència per facilitar la transició al domicili. Així mateix, albergarà una escola de formació de pacients actius i cuidadors.

Es preveu que el nou hospital pugui obrir les seves portes abans de l’estiu de l’any 2019.

Compromís amb la Ciutat d’Inca

Des de Sant Joan de Déu i com a signe de gratitud per la bona acollida per part d’aquesta iniciativa, tant per part dels membres de l’Ajuntament com per part dels veïnats, manifesta la seva voluntat d’incorporar en tot el procés de construcció del centre i en la mesura de les possibilitats, el màxim d’empreses d’Inca i rodalies per contribuir així a la dinamització econòmica de la zona.

Es preveu també que, una vegada s’inauguri l’hospital es podran crear més d’un centenar de nous llocs de feina.

Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca


Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD


Carrer Nuredduna, 3 07006 Palma de Mallorca

T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160