Rapid Recovery: Mobilitat precoç en pròtesi de genoll i maluc a l’Hospital SJD Palma · Inca

noviembre 2, 2020
Rapid-Recovery-2-1-1200x900.jpg
El programa de recuperació intensiva instaurada en el centre sanitari possibilita que més del 70% dels pacients intervinguts caminin l’endemà de la intervenció.

A finals del 2018 es va introduir un nou programa denominat Rapid Recovery en els quiròfans de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma · Inca. Aquest mètode afavoreix la recuperació precoç dels pacients intervinguts de pròtesis de genoll i maluc. Concretament, el procés varia en la tècnica quirúrgica i l’anestèsia de l’operació, però també actua a altres nivells.

El programa Rapid Recovery permet realitzar una mobilització precoç i per tant una rehabilitació primerenca del pacient. Des que es va posar en marxa, l’hospital ha realitzat un total de 357 operacions, de les quals, un 65% s’han realitzat en dones i el 35% restant en homes, amb una edat mitjana de 67 anys. Aplicant aquesta tècnica, s’ha mostrat que més del 70% dels pacients deambulen l’endemà i prop del 90% de les persones intervingudes han estat donades d’alta al segon dia de l’operació. Això ha suposat una millora substancial si ho comparem amb els pacients que no s’intervenen amb aquest programa, on les dades mostren que només un 15% d’ells deambulen l’endemà, sent donats d’alta al quart dia de l’operació.

En què consisteix el programa Rapid Recovery

Es tracta d’un programa multidisciplinari en el qual intervenen diferents professionals que interactuen amb la persona operada (cirurgians, anestesiólegs, rehabilitadors, infermeres i fisioterapeutes) l’objectiu de les quals és minimitzar l’impacte que la cirurgia té en el pacient. Per a això, es realitza una educació prèvia sobre el procés, que li permeti tenir un correcte control del dolor i, per tant, una mobilització precoç i una major autonomia.

En la fase d’educació, intervenen el fisioterapeuta i la infermera amb l’objectiu de donar a conèixer al pacient una sèrie de recomanacions que ajuden a minimitzar l’ansietat i l’estrès que pot generar-se a causa de la intervenció quirúrgica i aconseguir així una ràpida recuperació satisfactòria del pacient.

Durant la intervenció quirúrgica s’evita l’ús de drenatges dins de l’articulació i es realitza una analgèsia multimodal que inclou la injecció d’anestèsics locals de llarga durada, la qual cosa permet iniciar la rehabilitació en un termini inferior a l’habitual, així com reduir el dolor en el postoperatori immediat.

La fase de rehabilitació comença una vegada finalitzada la cirurgia i després de la seva sortida de la Unitat de recuperació post-anestèsica. Al seu ingrés en planta d’hospitalització, després de verificar l’estat del pacient, absència d’incidències i realitzar una radiografia de control, es pauta un tractament rehabilitador que continuarà després de l’alta hospitalària de manera ambulatòria.

Inicialment, aquest programa es va emprar en intervencions de pròtesis de genoll i, a causa dels magnífics resultats obtinguts, es va ampliar també en intervencions de pròtesis de maluc.

Un programa capdavanter a Balears

La implantació d’aquest nou procés de recuperació intensiva a col·loca a l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca en l’avantguarda amb un programa capdavanter desenvolupat en la Unitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica. El fet de poder actualitzar el procediment quirúrgic basant-se en l’evidència científica i, gràcies a això, millorar els protocols, ha suposat un repte professional per a l’equip de l’Hospital. L’aplicació del programa Rapid Recovery ha suposat complir amb l’objectiu final que té aquest Hospital: aconseguir una millor atenció i experiència dels pacients.

Hospital SJD Palma

Carrer Sant Joan de Déu, 7 – 07007 Palma de Mallorca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40 – 07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD

Carrer Nuredduna, 3 – 07006 Palma de Mallorca
T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160