SJD Palma · Inca, present al XIII Congrés Internacional de la SECPAL

8 juny, 2022
Carmen-Gomez-3.jpg

Sant Joan de Déu Palma-Inca estarà ben present al XIII Congrés Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que se celebra a l’Auditorium de Palma els pròxims dies 9-10 i 11 de juny SJD Palma · Inca ha enviat un total de 9 comunicacions, a través de 8 pòsters i 1 comunicació oral. Són les següents:

Comunicació oral:
Factors associats a l’atenció paliativa en persones grans mortes per COVID19 a un hospital d’estància intermedia“. 1r Autor: Y. Cabrera.
Pòsters:

Persones grans amb cronicitat avançada no oncològica: atenció integral i centrada des d’un enfocament paliatiu“. – 1r Autor: Y. Cabrera.

Mort inesperada a una Unitat de Cures Paliatives” 1r Autor: A. Luque.

“Atenció a la situació d’últimss dies (SUD) a una Unitat de COVID geriàtrica”. 1r Autor: A. Luque.

Dany cerebral sever i alteració de la consciència“. 1r Autor: C. Gómez.

Implementació d’un programa psicosocial a residències de persones grans“. 1r Autor: M. Rodríguez Lopera.

Humanitzant el Nadal en pandèmia”. 1r Autor: R. Rodríguez.

Evolució de la intervenció del suport psicològic en les cures del pacient oncohematològi a un hospital de tercer nivell: cap a un model holístic“. 1r Autor: L. Espinàs.

El llegat com una feina terapèutica: anàl·lisi d’un cas“. 1r Autor: S. Justo.

Visió de la mort entre professionale en contacte amb pacients en final de vida“. 1r Autor: A. Puiggalí.

Carmen Gómez, presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial i metge referente de l’àrea de cures pal·iatives de SJD Palma-Inca, i Sonia Justo, psicòloga de l’Equip d’Atenció Psicosocial dels nostres Centres Hospitalaris, formen parte del Comitè Organitzador i Científic del Congrés.

A més, la nostra col·laboradora Carmen Gómez participarà com a ponente a un Taller Precongresual el pròxim dia 9 de juny de 9.30 a 13.30 hores amb el títol ‘Estiré fent el més correcte? Com prevenir i resoldre conflictes en la presa de decisions’.

Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca


Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD


Carrer Nuredduna, 3 07006 Palma de Mallorca

T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160