MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2016/05/mision.jpg
Missió

Atendre als pacients i a les famílies segons l’estil de Sant Joan de Déu, amb una atenció humanitzada i centrada en la persona.

Visió

Ser un hospital de referència dins de la Xarxa Sanitària Balear amb un model d’assistència integral en els processos que millorin la funcionalitat i promoguin l’autonomia de les persones.

Valors

Hospitalitat, Qualitat, Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat.