Fragilitat i recuperació funcional

IV JORNADES DE GERIATRIA

Palma, 1 i 2 de febrer de 2019
https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2018/12/geriatria_ok-e1545301348148.jpg

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

AFORAMENT COMPLET

Per a més informació pot posar-se en contacte amb la secretaria tècnica al telèfon 971704599 o a l’email hsjdpalma@ohsjd.es

Moltes gràcies.

Places limitades per ordre d’inscripció.

Sol·licitades la ACREDITACIÓ per la Comissió de Formació continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el RECONEIXEMENT d’interès sanitari per a actes de caràcter científic.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens facilita quedaran incorporades en un fitxer titularitat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Aquestes dades únicament seran utilitzades per part de l’Hospital en la gestió administrativa dels participants en les jornades, així comla tramitació de les certificacions i diplomes de les mateixes, sense estar previst cap altre ús. Les dades no se cediran
a ningú sense el previ consentiment de l’titules de les mateixes. Si vostè vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa, pot fer-ho dirigint-se a la Gerència de l’Hospital: C / Sant Joan de Déu, 7, 07007 Palma.
PROGRAMA DE LES JORNADES