MODEL D’ATENCIÓ INTEGRAL

II JORNADES D’ATENCIONS PAL·LIATIVES

Palma, 16 i 17 de juny de 2017
https://sjdmallorca.com/wp-content/uploads/2017/04/paliativos.jpg

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


  Nom (obligatori)

  Llinatges (obligatori)

  NIF/NIE (obligatori)

  Lloc de feina (obligatorio)

  Càrrec (obligatori)

  Hospital (obligatori)

  Adreça (obligatori)

  Ciutat (obligatorio)

  CP: (obligatorio)

  Província (obligatori)

  Email (obligatori)

  Justificant (obligatori)

  Dades de facturació: (Omplir en cas de no coincidir les dades de l’assistent amb les dades de facturació).

  Empresa

  CIF

  Adreça

  Ciutat

  CP:

  Província

  Email

  Quota d’inscripció:
  – 80 € fins el 9 de juny
  – 110 € a partir del 10 de juny

  Forma de pagament:

  Enviar aquest formulari degudament emplenat, adjuntant el comprovant de l’ingrés o transferència realitzada al compte IBAN ES93 0049 6088 6520 1602 2650 del Banc Santander Central Hispano.

  Places limitades per ordre d’inscripció.

  Sol·licitats l’ACREDITACIÓ per la Comissió de Formació continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el RECONEIXEMENT d’interès sanitari per a actes de caràcter científic.

  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens facilita quedaran incorporades en un fitxer titularitat de l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Aquestes dades únicament seran utilitzades per part de l’Hospital en la gestió administrativa dels participants en les jornades, així com la tramitació de les certificacions i diplomes de les mateixes, sense estar previst cap altre ús. Les dades no se cediran a ningú sense el previ consentiment de l’titules de les mateixes. Si vostè vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa, pot fer-ho dirigint-se a la Gerència de l’Hospital: C / Sant Joan de Déu, 7, 07007 Palma.

  Hospital SJD Palma


  Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca

  T.: +34 971 26 58 54

  Nº Registro Sanitario: 1007

  Hospital SJD Inca


  Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca

  T.: +34 971 26 58 54

  Nº Registro Sanitario: 4715

  Centro de Rehabilitación SJD


  Carrer Nuredduna, 3 07006 Palma de Mallorca

  T.: +34 971 46 16 02

  Nº Registro Sanitario: 5160