Memoria 2019 Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca

6 August, 2020
Memoria-2019-Hospital-Sant-Joan-de-Déu-Palma-·-Inca-portada-3.jpg

L’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca presenta la seva memòria anual de 2019 amb uns resultats d’activitat ascendents en totes les línies assistencials. El fet més rellevant del passat any va ser la inauguració el 21 d’octubre del nou Hospital Sant Joan Déu d’Inca. Aquest hospital ha estat possible gràcies a l’entrada en vigor l’1 de gener d’aquest mateix any del nou Conveni Singular de vinculació entre el IBSalut i Sant Joan de Déu (SJD) a Mallorca. Aquest conveni, amplia la vinculació de tots dos hospitals, SJD Palma i SJD Inca, a la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears, per als pròxims vint anys.

Un dels valors pels quals aposta Sant Joan de Déu és per la qualitat. “És clau en la nostra visió com a hospital avançar en la millora contínua en els àmbits de la Rehabilitació i de la Geriatria”. En aquest sentit, destacar l’acreditació obtinguda de les Unitats de Neurorrehabilitación i Rehabilitació física, hospitalària i ambulatòria; i en l’àmbit de la Geriatria, així com el reconeixement atorgat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, com a Unitat Docent universitària multiprofessional, per a la formació de metges i infermeres especialistes en geriatria a partir del 2020.

Destacar l’alta especialització en l’àmbit de la rehabilitació del dany cerebral i medul·lar, que ha portat enguany a ser pioners a Europa a disposar d’un dispositiu robòtic de nova generació (exoesquelet terapèutic), gràcies a la donació de dues entitats privades, amb uns excel·lents resultats terapèutics.

A ressaltar també, el Servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia de les persones amb discapacitat física, denominat PROA, concertat amb el Institut Mallorquí d’Afers Socials, que ha permès incrementar el seguiment d’un nombre important de pacients donats d’alta i que poden continuar millorant en la seva autonomia.

Hospital SJD Inca

Aquest centre, inaugurat amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la població de l’Àrea de Tramuntana com a part de l’Estratègia de la Cronicitat del Govern de les Illes Balears, ha registrat durant els mesos d’activitat del 2019 un total de 1.587 estades hospitalàries, 1.970 consultes externes, 11.527 tècniques de rehabilitació, 1.304 proves complementàries i 1.929 pacients atesos.

Consulti la Memòria 2019 de l’Hospital Sant Joan de Déu Palma · Inca en versió digital.

Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 1007

Hospital SJD Inca


Avenida Rei Jaume II, 40 07300 Inca

T.: +34 971 26 58 54

Nº Registro Sanitario: 4715

Centro de Rehabilitación SJD


Carrer Nuredduna, 3 07006 Palma de Mallorca

T.: +34 971 46 16 02

Nº Registro Sanitario: 5160